Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hallarumsviken

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Hallarumsviken får du uppleva en vandring i ett omväxlande landskap av berghällar med ekkrattskog och branta stup, sprickdalar med öppna betesmarker och vackra vyer över en blekingsk innerskärgård.

Hallarumsviken är ett attraktivt och populärt friluftsområde som är lättillgängligt. Det går att åka hit med buss. Flera leder och stigar går genom reservatets skogar och hagmarker. I området finns också rester av två torp.

Dramatiskt kustlandskap

Kustlandskapet har en varierande och delvis dramatisk topografi med förkastningsbrantens stup och med flera sprickdalar. Det finns tydliga spår av inlandsisens verkningar.

I Hallarumsviken stupar berget brant ner i viken från 30 meters höjd. Flera utsiktspunkter bjuder på vackra vyer över en blekingsk innerskärgård. Över den knotiga ekskogen syns glittrande vatten, enbuskar, bokskogar och långt borta Karlskronas siluett. Nere i dalarna öppnar sig ett kulturlandskap, med gräsmarker och lummiga hagar med ek, åkerholmar och hällmarker. Numera hålls markerna öppna genom att de betas. På ängarna kan det lysa rött och gult av orkidéerna Adam och Eva. I midsommartid doftar nattviolen under dygnets skymningstimmar.

Lämningar efter Westergrenatorpet

Torpen finns utmärkta på kartan inför laga skifte år 1827. Det ena torpet kallades Westergrenatorpet efter dess siste ägare. Huset revs på 1930-talet, men kvar på tomten syns stengrunderna efter de olika byggnaderna. Där växer fortfarande syrener, äppelträd, och andra kvarlevande kulturväxter.

Gamla hamlade askar, vars grenar beskars för foder, finns fortfarande kvar. Torpruinerna och de gamla inägorna ligger i reservatets nordvästra del.

Söder om ruinerna ligger den tidigare åkermarken i en öppen dalsänka. Den stensatta väg som ledde dit kan fortfarande följas. Vägen inramas delvis av stengärdsgårdar. Rester av den stenbrygga som torparen började bygga syns fortfarande mellan ön Vassaskär och fastlandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hallarumsviken, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka blommor under tiden 1/4 - 30/6
 • skada träd, buskar eller växter
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • varaktigt tälta eller uppställa husvagn
 • parkera annat än på iordningställda platser.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1973

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Kustlandskap, ädellövskog, ekkrattskog, klipphällar, betesmarker, marin miljö, kulturlandskap

Areal: 51 hektar, varav 43 hektar land och 8 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Kör fyra kilometer på vägen från Jämjö söderut mot Torhamn. Reservatet ligger på höger sida och det finns flera parkeringsplatser.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Hallaslättslyckan som trafikeras av linje 122. Hållplatsen finns intill reservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss