Arvidstorp

Arvidstorp

Foto: Robert Ekholm

När du besöker naturreservatet får du uppleva en välbevarad rullstensås, vackert belägen intill Arvidstorpsjöns västra strand. En grusväg följer åsens sträckning. För den som gillar att vandra passerar Blekingeleden genom området.

Det lilla reservatet Arvidstorp är en långsträckt ryggformad ås som bildades genom avlagringar från isälven. Moränmaterialet i form av sand, grus och sten har lämnats av inlandsisens smältvatten. Längs åsen växer blandskog.

Över högsta kustlinjen

När inlandsisen börjat smälta var Baltiska issjöns högsta kustlinje 65 meter över nuvarande havsnivå. Arvidstorpsåsen ligger över den dåvarande kustlinjen med en högsta punkt på 78 meter över havet i den norra delen. Därför har den aldrig påverkats av havet utan har kvar sin skarpa getryggsform.

Åsarna i naturreservaten Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus åsar bildar ett sammanhang och är ett landskap av stort geologiskt intresse. Reservaten är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod när inlandsisen smälte.

På åsens sidor växer blandskog av mest ek, tall, gran och björk. Utmed stranden finns ett område med buskar av glasbjörk, pors, klibbal och sälg.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Arvidstorp, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet genom till exempel att fotografera för nära
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåten väg
 • medföra ej kopplad hund
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1982
Kommun: Ronneby
Karaktär: Rullstensås
Areal: 1,8 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version