Järkö

Foto: Ingegerd Erlandsson

Järkö är en av utflyktspärlorna Karlskronas innerskärgård. Om du har båt kan du njuta av de soliga klipporna på öns sydöstra del. Det finns ett rikt fågelliv på ön.

Mosaikartat landskap

I det kustnära landskapet med tydliga spår av inlandsisens verkningar är topografin varierad och berggrunden genombruten av flera mindre sprickdalar. Ön höjer sig som mest drygt 10 meter över havets yta. Landmiljöerna på Järkö utgörs av ett mosaikartat landskap. Förutom hällmarker finns här gräshedar med ljung och enbuskar, lövskogsdungar, kärr och öppna betesmarker samt strandängar.

Betes – och slåttermark

Järkö har under århundraden utnyttjats för bete och slåtter. Det präglar fortfarande i hög grad vegetation och flora. På Järkö uppodlades begränsade partier under 1800-talet.

I reservatet finns ett delvis välbevarat odlingslandskap med små inägor med gärdsgårdar runt och utmarksbete på ljunghedar som fortfarande hävdas.

Äldre diken och stenrösen på norra Järkö visar att delar av ön brukades som åker. De bevarade spåren av 1800-talets odlingar berättar om skärgårdsbondens knappa villkor.

Grunda havsbottnar

Så mycket som drygt 60 % av reservatets yta utgörs av havsmiljöer. Havsbottnarna utanför Järkö är ganska grunda, till större delen endast med 2 till 3 meters djup, och som mest 4,7 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Järkö, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada eller gräva upp träd, buskar eller växter
  • störa djurlivet
  • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
  • göra upp eld annat än på avsedda platser
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
  • varaktigt tälta eller uppställa husvagn.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1975

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Innerskärgård, betesmark på ö, kulturlandskap

Areal: 124 hektar, varav 48 hektar land och 76 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du kan bara komma till Järkö med båt. De bästa tilläggsplatserna finns vid den östra sidan och vid en brygga i nordväst.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss