Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björkeryd

Björkeryd hagmark vid Bräkneån

Foto: Länsstyrelsen

När du besöker naturreservatet Björkeryd får du uppleva Bräkneåns dalgång med ett skiftande och vackert kulturlandskap.

Den norra delen av reservatet består av en ås som på vissa ställen sluttar brant ner mot Bräkneån.

Ån flyter stilla fram längs reservatets östra del och kantas av strandängar och madängar som regelbundet översvämmas. Högre upp i reservatet finns hagmarker och betesmarker med främst ek och björk. De nordvästra delarna består av uppodlad mark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkeryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • släppa hund fri inom området
 • göra upp eld
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1 april till 1 juli
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • tälta eller uppställa husvagn.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1979

Kommun: Ronneby

Karaktär: Hagmark, kulturlandskap, madäng, strandäng, å.

Areal: 14 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Om du kommer från söder, kör E22:an mot Bräkne-Hoby. Kör genom samhället och sväng efter 1 km vänster mot Björkeryd. Efter 4 km ligger reservatet, vid Bräkneån på höger sida av vägen. Efter ytterligare 1 km sväng mot ”Backaryd 13”, där parkeringsplatser finns direkt till höger nere vid ån.

Om du kommer från norr, kör vägen från Backaryd mot Bräkne-Hoby. Sväng vid första skylten mot Björkeryd. Efter 4 km kommer du till reservatet, direkt till vänster efter ån. Parkeringsplatser finns på vänster sida vid ån.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss