Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björkeryd

Björkeryd hagmark vid Bräkneån

Foto: Länsstyrelsen

När du besöker naturreservatet Björkeryd får du uppleva Bräkneåns dalgång med ett skiftande och vackert kulturlandskap.

Den norra delen av reservatet består av en ås som på vissa ställen sluttar brant ner mot Bräkneån.

Ån flyter stilla fram längs reservatets östra del och kantas av strandängar och madängar som regelbundet översvämmas. Högre upp i reservatet finns hagmarker och betesmarker med främst ek och björk. De nordvästra delarna består av uppodlad mark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkeryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • släppa hund fri inom området
 • göra upp eld
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden ¼ till 1/7
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • tälta eller uppställa husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1979
Kommun: Ronneby
Karaktär: Hagmark, kulturlandskap, madäng, strandäng, å.
Areal: 14 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt