Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Göljahult

Stor ormgran i Göljahult

Foto: Ingegerd Erlandsson

Göljahult är ett av Blekinges äldsta naturskyddade områden, och fridlystes som naturminne redan 1959 för att bevara ett bestånd av ormgranar.

Gran med ormlika grenar

I Göljahult, mellan Eringsboda och Backaryd, finns ett bestånd av ormgranar. På ormgranen sitter barren direkt på grenarna, som saknar småkvistar. Grenarna får ett slingrande, ormlikt utseende. Orsaken är en ärftlig variation av vanliga granar. Formen är vildväxande i hela Sverlige. Göljahult är en av sex platser i landet med ormgransbestånd. Här finns de i olika åldrar och storlekar. Naturreservatet består av granskog med inslag av lövträd som björk, ek och asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Göljahult, men tänk på att det inte är tillåtet att skada ormgransbeståndet genom avverkning, skadegörelse eller annan åtgärd som kan äventyra trädens trivsel.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1959

Kommun: Ronneby

Karaktär: Bestånd av ormgran

Areal: 2 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger utmed vägen mellan Eringsboda och Backaryd, cirka sju kilometer väster om Eringsboda.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss