Göljahult

Stor ormgran i Göljahult

Foto: Ingegerd Erlandsson

Göljahult är ett av Blekinges äldsta naturskyddade områden, och fridlystes som naturminne redan 1959 för att bevara ett bestånd av ormgranar.

Gran med ormlika grenar

I Göljahult, mellan Eringsboda och Backaryd, finns ett bestånd av ormgranar. På ormgranen sitter barren direkt på grenarna, som saknar småkvistar. Grenarna får ett slingrande, ormlikt utseende. Orsaken är en ärftlig variation av vanliga granar. Formen är vildväxande i hela Sverlige. Göljahult är en av sex platser i landet med ormgransbestånd. Här finns de i olika åldrar och storlekar. Naturreservatet består av granskog med inslag av lövträd som björk, ek och asp.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Göljahult, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada ormgransbeståndet genom avverkning, skadegörelse eller annan åtgärd som kan äventyra trädens trivsel

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1959
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bestånd av ormgran
Areal: 2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version