Göljahult

Stor ormgran i Göljahult

Foto: Ingegerd Erlandsson

Göljahult är ett av Blekinges äldsta naturskyddade områden, och fridlystes som naturminne redan 1959 för att bevara ett bestånd av ormgranar.

Gran med ormlika grenar

I Göljahult, mellan Eringsboda och Backaryd, finns ett bestånd av ormgranar. På ormgranen sitter barren direkt på grenarna, som saknar småkvistar. Grenarna får ett slingrande, ormlikt utseende. Orsaken är en ärftlig variation av vanliga granar. Formen är vildväxande i hela Sverlige. Göljahult är en av sex platser i landet med ormgransbestånd. Här finns de i olika åldrar och storlekar. Naturreservatet består av granskog med inslag av lövträd som björk, ek och asp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Göljahult, men tänk på att det inte är tillåtet att skada ormgransbeståndet genom avverkning, skadegörelse eller annan åtgärd som kan äventyra trädens trivsel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1959
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bestånd av ormgran
Areal: 2 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt