Siggaboda södra

Siggaboda

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Siggaboda Södra är en förlängning in i Blekinge av det urskogsartade naturreservatet Siggaboda i Kronobergs län.

Siggaboda Södra ligger i gamla Snapphanebygder, vid den gamla dansk-svenska gränsen och den nuvarande länsgränsen Blekinge-Kronoberg. Området är endast 4,5 hektar stort och domineras av äldre granskog med inslag av bok. Naturreservatet Siggaboda Södra fungerar som skyddszon för de mycket värdefulla skogsmiljöerna i naturreservatet Siggaboda och hjälper även till att bevara ett gynnsamt mikroklimat där. På sikt kan Siggaboda Södra få lika höga naturvärden som Siggaboda. I de båda naturreservaten ingår även delar av den lilla sjön Svarta gyl, med sina gungflyn.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Siggaboda södra, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

 

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Olofström
Karaktär: Äldre granskog
Areal: 4,7 hektar, varav 4,5 hektar land och 0,2 hektar vatten
Markägare: privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version