Siggaboda södra

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Siggaboda Södra är en förlängning in i Blekinge av det urskogsartade naturreservatet Siggaboda i Kronobergs län.

Siggaboda Södra ligger i gamla Snapphanebygder, vid den gamla dansk-svenska gränsen och den nuvarande länsgränsen Blekinge-Kronoberg. Området är endast 4,5 hektar stort och domineras av äldre granskog med inslag av bok. Naturreservatet Siggaboda Södra fungerar som skyddszon för de mycket värdefulla skogsmiljöerna i naturreservatet Siggaboda och hjälper även till att bevara ett gynnsamt mikroklimat där. På sikt kan Siggaboda Södra få lika höga naturvärden som Siggaboda. I de båda naturreservaten ingår även delar av den lilla sjön Svarta gyl, med sina gungflyn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Siggaboda södra, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Olofström

Karaktär: Äldre granskog

Areal: 4,7 hektar, varav 4,5 hektar land och 0,2 hektar vatten

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger precis vid gränsen mellan Blekinge och Kronobergs län, längs väg 119 mellan Ryd och Lönsboda. Kör väg 116 från Olofström mot Kyrkhult/Fridafors. Sväng vänster mot Farabol efter Kyrkhult. Kör igenom Farabol och vidare på Farabolsvägen, förbi länsgränsen till väg 119. Sväng vänster (västerut) på väg 119. Kör en dryg kilometer till du åter kommer in i Blekinge. Naturreservatet ligger på högra (norra) sidan av vägen direkt efter länsgränsen. Det finns ingen parkering vid naturreservatet, men parkeringar finns vid naturreservatet Siggaboda och därifrån kan man nå Siggaboda södra via stigar i området.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Närmaste busshållplats är Farabol, cirka fyra kilometer från naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss