Häljarum

Häljarum, restaurerad sandmark

Foto: Isabel Vitaskär

Häljarum är ett av Blekinges minsta naturreservat, men området har en unik flora och fauna av arter som är beroende av öppen sand.

Häljarum är ett litet reservat med stor mångfald. Kombinationen av öppen sand, milt klimat med många soltimmar och ett ytnära grundvatten har skapat speciella förutsättningar för många växter och djur, varav flera är rödlistade.

Mest av allt är området känt för sin förekomst av huvudtåg som här har en av sina rikaste lokaler i landet. Bland övriga intressanta växter kan nämnas dvärglin och knutört. Elva olika arter av björnbär växer på sandsluttningarna.

Hasselsnok, sandödla och mullvadssyrsa är tre sällsynta djurarter som trivs i området. Reservatet sköts genom återkommande röjningar av igenväxningsvegetation, och blottläggning av den öppna sanden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Häljarum, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt
 • framföra motorfordon
 • rida
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 2004

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Sandmark med rödlistade arter

Areal: 1,7 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du kör på E22:an genom Jämjö och svänger mot Konungshamn. Efter ca 500 meter tar bebyggelsen slut. Där svänger du in till höger på en liten grusväg. I anslutning till vägen finns en liten parkeringsplats.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss