Häljarum

Häljarum, restaurerad sandmark

Foto: Isabel Vitaskär

Häljarum är ett av Blekinges minsta naturreservat, men området har en unik flora och fauna av arter som är beroende av öppen sand.

Häljarum är ett litet reservat med stor mångfald. Kombinationen av öppen sand, milt klimat med många soltimmar och ett ytnära grundvatten har skapat speciella förutsättningar för många växter och djur, varav flera är rödlistade.

Mest av allt är området känt för sin förekomst av huvudtåg som här har en av sina rikaste lokaler i landet. Bland övriga intressanta växter kan nämnas dvärglin och knutört. Elva olika arter av björnbär växer på sandsluttningarna.

Hasselsnok, sandödla och mullvadssyrsa är tre sällsynta djurarter som trivs i området. Reservatet sköts genom återkommande röjningar av igenväxningsvegetation, och blottläggning av den öppna sanden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Häljarum, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt
 • framföra motorfordon
 • rida
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Sandmark med rödlistade arter
Areal: 1,7 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version