Sänneshult

Foto: Robert Ekholm

Mellan sjön Sännen och Listersjön ligger en av de största bokskogarna i Blekinge. Blekingeleden går genom reservatet och hela området kring sjöarna Sännen och Listersjön är ett omtyckt strövområde.

Reservatet omfattar skogsområdet mellan Listersjön och Sännen, och delar av dessa sjöar. Högvuxen bokskog med inslag av ek dominerar skogsbeståndet.

Bokskog och ängsmark

Området innehåller flerskiktade och delvis gamla bokskogar, men även mindre områden med ekskog, barrskog och fina små sumpskogar. Det är relativt rikt på svamp och flera fynd av rödlistade eller i övrigt ovanliga arter har gjorts. I nordöstra delen av området finns betesmarker och en mindre slåtteräng med unga hamlade askar, lindar och lönnar. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sänneshult, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, t ex genom närgången fotografering
 • under tiden 1 april – 15 juli beträda eller vistas inom områdena omfattande dels Bockholmen i Sännen och ett vattenområde med 50 meters bredd kring holmen, dels Tolsebodaviken med öar i Listersjön jämte landområden väster och öster om viken
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • framföra motorbåt
 • tälta eller uppställa husvagn
 • uppankra eller förtöja båt längre tid än ett dygn
 • göra upp eld annat än på härför iordningställda platser
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller insamla skalbaggar eller fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1981

Kommun: Ronneby

Karaktär: Bokskog, slåtteräng, sjö

Areal: 150 hektar varav 130 hektar land och 20 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Sänneshult nås via vägen mellan Tving och Möljeryd. 7 kilometer väster om Måstad finns skyltning till naturreservatet och dess parkeringsplats.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss