Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fölsö

Fölsö hagmark med betande får. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Fölsö hagmark med betande får. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Om du är båtägare är Fölsö ett bra utflyktsmål. På skärgårdsön finns gott om platser att förtöja på. Från öns högsta punkt har du en storlagen utsikt över skärgården. Ön har använts och används som betesmark, men den har aldrig haft en fast befolkning.

Nordöstra delen av Fölsö består av klippor. I sydöst är stranden stenig med en frodig växtlighet av hampflockel, älgört, havssäv och strandkvanne. Resten av ön består av hällmarker och dungar med asp, hassel, al, ek och tall. Ön betas av får.

På hällmarkerna växer gul fetknopp, kärleksört, styvmorsviol, kruståtel och vårbrodd, det vill säga växter som tål torka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Fölsö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
  genom att gräva upp växter
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller
  dylikt
 • varaktigt tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddsår: 1974
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skärgårdsö, betesmark på ö, hällmarker
Areal: 42 hektar varav 6 hektar land
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt