Fölsö

Fölsö hagmark med betande får

Foto: Robert Ekholm

Om du är båtägare är Fölsö ett bra utflyktsmål. På skärgårdsön finns gott om platser att förtöja på. Från öns högsta punkt har du en storlagen utsikt över skärgården. Ön har använts och används som betesmark, men den har aldrig haft en fast befolkning.

Nordöstra delen av Fölsö består av klippor. I sydöst är stranden stenig med en frodig växtlighet av hampflockel, älgört, havssäv och strandkvanne. Resten av ön består av hällmarker och dungar med asp, hassel, al, ek och tall. Ön betas av får.

På hällmarkerna växer gul fetknopp, kärleksört, styvmorsviol, kruståtel och vårbrodd, det vill säga växter som tål torka.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Fölsö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
  genom att gräva upp växter
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller
  dylikt
 • varaktigt tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1974
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Skärgårdsö, betesmark på ö, hällmarker
Areal: 42 hektar varav 6 hektar land
Markägare: Karlshamns kommun
Förvaltare: Karlshamns kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version