Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Om Länsstyrelsen Blekinge

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vår ansvariga minister är civilministern.

Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra. De beslut vi fattar idag ska hålla även i framtiden.

Det innebär att vi samtidigt måste hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden. Länsstyrelsen är involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelse.

Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Våra ledord är respekt, ansvar och kompetens.

Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Myndigheten arbetar inom områden miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Det innebär att vi måste samtidigt hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden.

Med hållbar utveckling menar vi en utveckling som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra.

Vi är för närvarande 130 anställda på myndigheten i vitt skilda roller såsom jurister, biologer, arkitekter, agronomer, ingenjörer, informatörer, djurskyddsinspektörer, miljövetare, folkhälsovetare, arkeologer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer, systemtekniker, byggnadsantikvarier, och många fler.

Länsstyrelsen är som tillsynsmyndighet involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelser och under diarie.

Under press och media-fliken finns våra senaste pressmeddelanden och nyheterna.


Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen Blekinge från och med den 1 mars 2022 till och med den 29 februari 2024.

Ledamöter

Ulrica Messing, landshövding och insynsrådets ordförande.
Ingela Håkansson, vd Techtank.
Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge.
Helena Lönegård, produktionschef SAAB Kockums och platschef Karlskrona.
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.
Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen.
Monica Strandhag, trade manager Stena Line Scandinavia.
Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola.

Insynsrådet

I rådet diskuteras frågor som rör länsstyrelsens verksamhet och Blekinges utveckling. Syftet med insynsrådet är att se till att det finns en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande i länsstyrelsens arbete.

Rådet har inte något beslutsmandat utan är rådgivande i en rad frågor som rör länet. Ledamöterna representerar näringsliv, politik, forskning och offentlig förvaltning och utses av regeringen efter förslag från landshövdingen. Rådet sammanträder tre till fyra gånger om året.

En viltförvaltningsdelegation ska besluta om övergripande riktlinjer för

  • viltförvaltningen inom länet
  • skötsel av älgstammen och i förekommande fall för skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
  • licensjakt och skyddsjakt inom länet
  • bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen

Viltförvaltningsdelegationen ska också pröva frågor om godkännande av

  • de förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo som länsstyrelsen ska lämna till samverkansrådet
  • den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas för björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

Delegationens ordförande är landshövdingen i länet. Ledamöterna ska representera olika intressen, till exempel jakt- och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, naturvårdsintresset och näringsliv och turism.

Delegationen ska även bestå av fem regionpolitiker och en representant från Polismyndigheten. Alla ledamöter ska ha en ersättare. Representation styrs av förordningen om viltförvaltningsdelegationer.


Följande personer ingår i viltförvaltningsdelegationen i Blekinge


Ordinarie ledamot

Ersättare

Nominerad av

Företräder intresse

Namn

Namn

Organisation

Politisk företrädare

Hampus Engqvist (S)

Agneta Wildros (S)

Region Blekinge

Politisk företrädare

Thommy Svensson (KD)

Glenn Bengtsson (KD)

Region Blekinge

Politisk företrädare

Per-Ivar Johansson (C)

Bengt-Olof Nilsson (C)

Region Blekinge

Politisk företrädare

Håkan Abramsson (SD)

Robert Lindén (SD)

Region Blekinge

Politisk företrädare

Åsa Coenraads (M)

Gustav Nilsson (M)

Region Blekinge

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Hampus Svensson

Johan Berntsson

Polismyndigheten

Jakt- och viltvårdsintresset

Linda Mattisson Olsson

Mats Pettersson

Svenska Jägareförbundet Blekinge och Jägarnas Riksförbund Blekinge

Naturvårdsintresset

Ulf Oscarsson

Nicklas Wahlgren

Blekinge Ornitologiska Förening

Naturvårdsintresset

Hans Olof Mattson

Mats Wilson

Naturskydds-föreningen Blekinge och Rovdjursföreningen Blekinge

Friluftsintresset

Klas Carlsson

Kenneth Sernevi

Friluftsfrämjandet Region Syd

Ägare och brukare av jordbruksmark

Fredrik Persson

Ian Hamilton

LRF Sydost

Lokalt näringsliv och turism

Jan Elmeklo

Staffan Berggren

Företagarna Blekinge och Svenskt Näringsliv Blekinge

Skogsnäringen

Ola Persson

Inge Petersson

Södra Skogsägarna

Natur och ekoturismföretagen

Hampus Södergren

Vakant

Svenska Turistföreningen och Naturturismföretagen

Yrkesfisket

Glenn Fridh

Anders Stålberg

Sveriges Fiskares Producent-organisation och Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening

Landshövdingen är myndighetschef för länsstyrelsen och utses direkt av regeringen.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Ulrica Messing

Ulrica Messing tillträdde som landshövding den 1 oktober 2021. Ulrica Messing var riksdagsledamot 1991-2007 och statsråd 1996-2006. Under åren 2000-2006 var hon även biträdande näringsminister. Sedan 2007 har Ulrica Messing huvudsakligen varit verksam i det privata näringslivet.

Ulrica Messings förordnande som Blekinges landshövding sträcker sig fram till den 30 september 2027.


Länsrådet
leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Helena Morgonsköld

Helena Morgonsköld är länsråd sedan 2017 och var dessutom vikarierande landshövding mellan februari och september 2021. Hon har varit chef inom statliga myndigheter i mer än 15 år.

Helena Morgonsköld har tidigare arbetat på Bolagsverket, Patent- och Registreringsverket och Försäkringskassan.

Helena Morgonskölds förordnande som länsråd sträcker sig fram till den 31 december 2027.

Landshövdingar i kronologisk ordning

Landshövding

Period

Ulrica Messing

2021-

Sten Nordin

2017-2021

Berit Andnor Bylund

2011-2017

Gunvor Engström

2008-2011

Ingegerd Wärnersson

2002-2008

Ulf Lönnqvist

1992-2001

Camilla Odhnoff

1974-1992

Ture Andersson

1961-1973

Erik Von Heland

1952-1961

Bertil Fallenius

1948-1952

Erik Lindeberg

1942-1947

Sven A. Eschelsson Hagströmer

1924-1942

Axel H:son Wachtmeister

1900-1923

Gotthard Wachtmeister

1892-1900

Nils H.R.B. Horn av Ranzien

1883-1892

Hans H:son Wachtmeister

1867-1883

Enar W. Nordenfelt

1856-1867

Arvid Gustaf Faxe

1848-1856

Arvid Adolf Palander

1847-1848

Johan Otto Nauckhoff

1832-1847

Carl H. Gyllenhaal

1828-1831

Hans Wachtmeister

1823-1827

Gustaf A. af Brinkman

1813-1822

Gustaf Adolf Humle

1812-1813

Anders Af Håkansson

1800-1812

Claes Jakob Raab

1789-1800

Salomon von Köhler

1783-1789

Johan von Rajalin

1769-1783

Carl Harald Strömfelt

1752-1769

Lars Dalman

1747-1752

Vilhelm Ludvig Taube av Odenkat

1741-1746

Carl Georg Sjöblad

1733-1740

Johan Palmfelt

1729-1733

Salomon von Otter

1719-1729

Claes Bonde

1713-1719

Göran Adlersten

1706-1713

Bengt Didrik Mörner

1700-1706

Erik Sjöblad

1683-1700

Blekinge är både län och landskap i ett. Länsstyrelsen deltar i samarbeten och samverkan med många olika aktörer i länet. Ibland representerar vi landskapet. Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Modern teknologi i länet

Sedan våren 2018 har Blekinge varit det län som exporterar mest per capita i landet. Vi har flera stora företag i våra fem kommuner och utvecklingen är dynamiskt. T ex en stor del av Volvos personbildar skeppas ut i världen från Olofströms fabriker. Blekinge högskola håller till med spetsutbildningar inom dataskydd och ingenjörsutbildningar t ex i undervattenteknologi.

Lång historia

Men historiska studier visar att länet har varit bebott i över 11 000 år. Vid utgrävningarna längs den nya sträckningen av E22 hittades spår som leder långt tillbaka till jägarstenåldern. Sju platser undersöktes och lämningarna spänner över minst 11 000 år. På havsbotten i Hanöbukten pågår marinarkeologiska utgrävningar av en 11 000 år gammal stenåldersby. Under ett tjockt lager av gyttja letar man efter spår efter de första människorna som invandrade till Skandinavien.

Blekinge var fram till freden i Roskilde 1658, då Blekinge kom att tillhöra Sverige, ett gränsland ibland danskt och ibland svenskt. T ex Sölvesborg och Ronneby grundades på dansktiden.

Residensstaden Karlskrona

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv. Världsarvet fyller alltså 20 år. Örlog är ett gammalt germanskt och fornnordiskt ord som ursprungligen betydde "edbrytning" eller öde/olycksöde, och som slutligen stannade vid betydelsen krig, framförallt till sjöss.

Landshövdingens residens finns i Karlskrona.

Residenset Karlskrona


Kultur

Blekinge är rikt på kultur och kulturfestivaler. Varje sommar besöker hundratusentals turister länet för att delta i några av de återkommande aktiviteterna, som t ex dessa nedan.

Östersjöfestivalen, eller Karlshamn Baltic Festival som den numera officiellt kallas, föddes i slutet av 1960-talet. Närmare en kvarts miljon besökare invaderar Karlshamns gator och torg under festivaldagarna.

Mörrums Kronlaxfiske ett internationellt känt laxfiske och blir en årlig höjdpunkt för turister från Danmark, Tyskland, Holland men också för vårt eget kungahus. Mörrum har vunnit ekoturismpriser med sin anläggning och satsning.

Sweden Rock är en av Europas största hårdrocksfestival och Sveriges största musikfestival. Festivalen hålls 6-9 juni i det lilla samhället Norje utanför Sölvesborg. 30 000 besökare förväntas i år för att lyssna på bl a Iron Maden, Judas Priest och Ozzy Osborne i den lilla kustbyn.

Människor står och tittar mot en scen och storbildsskärmar under en konsert.

Länsstyrelsen Blekinge består av länsledning, ledningsstöd, tre avdelningar och 17 funktioner.

Kontaktuppgifter till våra avdelningschefer

Länsstyrelsens interna arbete med miljö

För oss på Länsstyrelsen Blekinge är det viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan. Därför har vi bland annat upprättat en miljöpolicy och ett miljöledningssystem.

Miljöledning

Kontakt