Om Länsstyrelsen Blekinge

Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Ingen annan myndighet har ett så brett arbetsområde. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vi arbetar på uppdrag av regering och riksdag. Vår ansvariga minister är civilministern.

Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra. De beslut vi fattar idag ska hålla även i framtiden.

Det innebär att vi samtidigt måste hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden. Länsstyrelsen är involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelse.

Vår vision är att vi ska bidra till att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.

Våra ledord är respekt, ansvar och kompetens.

Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Myndigheten arbetar inom områden miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat, kulturmiljö, krishantering, fiske och landsbygdsutveckling. Det innebär att vi måste samtidigt hantera många olika perspektiv och intressen i samband med våra ärenden och verksamhetsområden.

Med hållbar utveckling menar vi en utveckling som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra.

Vi är för närvarande 130 anställda på myndigheten i vitt skilda roller såsom jurister, biologer, arkitekter, agronomer, ingenjörer, informatörer, djurskyddsinspektörer, miljövetare, folkhälsovetare, arkeologer, veterinärer, samhällsvetare, ekonomer, systemtekniker, byggnadsantikvarier, och många fler.

Länsstyrelsen är som tillsynsmyndighet involverad i många juridiska processer; vi utfärdar föreskrifter, vi yttrar oss över remisser, vi kungör beslut och regleringar, med mera. Du hittar de aktuella frågorna och dokumenten under kungörelser och under diarie.

Under press och media-fliken finns våra senaste pressmeddelanden och nyheterna.


Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Länsstyrelsen Blekinge från och med den 1 mars 2020 till och med den 28 februari 2022.

Ledamöter:

Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen.
Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge.
Emma Stjernlöf, regionråd.
Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola.
Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske.
Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park.
Monica Strandhag, trade manager Stena Line Scandinavia.
Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun.

Insynsrådet

Insynsrådet ska uppfylla kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Insynsrådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Landshövdingen är ordförande i insynsrådet.

Insynsrådet länsstyrelsen Blekinge

Bakre raden från vänster: Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola, Monica Strandhag, trade manager Stena Line Scandinavia, Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park. Per-Ola Mattsson, kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn.
Främre raden från vänster: Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske, Emma Stjernlöf, regionråd, Sten Nordin, f d landshövding och insynsrådets ordförande, Therese Mattsson, generaldirektör Kustbevakningen, Jens Listerö, vd Länsförsäkringar Blekinge.

Om viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen behandlar frågor som rör skötseln av älgstammen, till exempel:

 • Länsvisa planer och mål
 • Jakttider för älg
 • Fällavgifter
 • Indelning av länet i älgförvaltningsområden
 • Granskning av planer för älgförvaltningsområden
 • Uppföljning av arbetet inom älgförvaltningsområdena

Viltförvaltningsdelegationens uppgifter är att besluta om riktlinjer för:

 • Viltförvaltningen inom länet
 • Skötsel av älgstammen
 • I förekommande fall skötsel av hjort- och vildsvinsstammarna
 • Licensjakt och skyddsjakt inom länet
 • Bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen

Viltförvaltningsdelegationens uppgift för förvaltningen av rovdjur är att pröva frågor om:

 • Förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, lo, varg och järv i länet som ska lämnas till samverkansrådet
 • Den rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upprättas

Viltförvaltningsdelegationens sammansättning

Delegationens ordförande är landshövdingen i länet. Ledamöterna ska representera olika intressen, till exempel jakt- och viltvårdsintresset, ägare och brukare av jordbruksmark, naturvårdsintresset och näringsliv och turism.

Delegationen ska även bestå av fem landstingspolitiker och en representant från Polismyndigheten. Alla ledamöter ska ha en ersättare. Representation styrs av förordningen om viltförvaltningsdelegationer.

Förordning (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Följande personer ingår i viltförvaltningsdelegationen i Blekigne län


Ordinarie ledamöter

Ersättare

Företräder intresse

Namn

Namn

Politisk företrädare

Patrik Stjernlöf (M)

Bengt- Olof Nilsson (C)

Politisk företrädare

Hampus Engqvist (S)

Billy Peltonen (S)

Politisk företrädare

Per-Ivar Johansson

Rolf Liljeqvist (L)

Politisk företrädare

Agnetha Wildros (S)

Lena Klintefors (S)

Politisk företrädare

Lars Olsson (SD)

Håkan Abramsson (SD)

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mats Dalén

Johan Berntsson

Jakt- och viltvårdsintresset

Linda Mattisson Olsson

Mats Petersson

Naturvårdsintresset

Ulf Oscarsson

Nicklas Wahlgren

Naturvårdsintresset

Hans Olof Mattson

Greger Ohlsson

Friluftsintresset

Kenneth Sernevi

Vakant

Ägare och brukare av jordbruksmark

Fredrik Persson

Anders Gustafsson

Lokalt näringsliv och turism

Jan Elmeklo

Henrik Wiktorsson

Skogsnäringen

Carl-Johan Nordström

Ola Persson

Natur och ekoturismföretagen

Vakant

Vakant

Yrkesfisket*

Glenn Fridh

Anders Stålberg
Landshövdingen är myndighetschef för länsstyrelsen och utses direkt av regeringen.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Helena Morgonsköld

Helena Morgonsköld tillträdde som vikarierande landshövding den 1 februari 2021. Hon har varit chef inom statliga myndigheter i mer än 15 år.

Helena Morgonsköld har varit myndighetens länsråd sedan 2017 och har tidigare arbetat på Bolagsverket, Patent- och Registreringsverket och Försäkringskassan.Länsrådet
leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Länsrådet fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Doris Nicht tillträdde som vikarierande länsråd den 1 februari 2021. Hon kommer närmast från en position som avdelningschef på Länsstyrelsen Blekinge.

Doris Nicht.

Landshövdingar i kronologisk ordning

Landshövding

Period

Sten Nordin

2017-2021

Berit Andnor Bylund

2011-2017

Gunvor Engström

2008-2011

Ingegerd Wärnersson

2002-2008

Ulf Lönnqvist

1992-2001

Camilla Odhnoff

1974-1992

Ture Andersson

1961-1973

Erik Von Heland

1952-1961

Bertil Fallenius

1948-1952

Erik Lindeberg

1942-1947

Sven A. Eschelsson Hagströmer

1924-1942

Axel H:son Wachtmeister

1900-1923

Gotthard Wachtmeister

1892-1900

Nils H.R.B. Horn av Ranzien

1883-1892

Hans H:son Wachtmeister

1867-1883

Enar W. Nordenfelt

1856-1867

Arvid Gustaf Faxe

1848-1856

Arvid Adolf Palander

1847-1848

Johan Otto Nauckhoff

1832-1847

Carl H. Gyllenhaal

1828-1831

Hans Wachtmeister

1823-1827

Gustaf A. af Brinkman

1813-1822

Gustaf Adolf Humle

1812-1813

Anders Af Håkansson

1800-1812

Claes Jakob Raab

1789-1800

Salomon von Köhler

1783-1789

Johan von Rajalin

1769-1783

Carl Harald Strömfelt

1752-1769

Lars Dalman

1747-1752

Vilhelm Ludvig Taube av Odenkat

1741-1746

Carl Georg Sjöblad

1733-1740

Johan Palmfelt

1729-1733

Salomon von Otter

1719-1729

Claes Bonde

1713-1719

Göran Adlersten

1706-1713

Bengt Didrik Mörner

1700-1706

Erik Sjöblad

1683-1700

Senaste fakta om landskapet och länet

Här finns uppdaterade siffror för länets ekonomiska utveckling, samt information om landskapssymboler med mera. Uppdaterad den 25 juni 2019.

Blekingefakta 2019 Pdf, 416.5 kB.

Blekinge är både län och landskap i ett. Länsstyrelsen deltar i samarbeten och samverkan med många olika aktörer i länet. Ibland representerar vi landskapet. Sedan våren 2018 är prinsessan Adrienne Hertiginna av Blekinge.

Modern teknologi i länet

Sedan våren 2018 har Blekinge varit det län som exporterar mest per capita i landet. Vi har flera stora företag i våra fem kommuner och utvecklingen är dynamiskt. T ex en stor del av Volvos personbildar skeppas ut i världen från Olofströms fabriker. Blekinge högskola håller till med spetsutbildningar inom dataskydd och ingenjörsutbildningar t ex i undervattenteknologi.

Lång historia

Men historiska studier visar att länet har varit bebott i över 11 000 år. Vid utgrävningarna längs den nya sträckningen av E22 hittades spår som leder långt tillbaka till jägarstenåldern. Sju platser undersöktes och lämningarna spänner över minst 11 000 år. På havsbotten i Hanöbukten pågår marinarkeologiska utgrävningar av en 11 000 år gammal stenåldersby. Under ett tjockt lager av gyttja letar man efter spår efter de första människorna som invandrade till Skandinavien.

Blekinge var fram till freden i Roskilde 1658, då Blekinge kom att tillhöra Sverige, ett gränsland ibland danskt och ibland svenskt. T ex Sölvesborg och Ronneby grundades på dansktiden.


Residensstaden Karlskrona

Sedan år 1998 finns Örlogsstaden Karlskrona uppförd på Unescos lista över omistliga världsarv. Världsarvet fyller alltså 20 år. Örlog är ett gammalt germanskt och fornnordiskt ord som ursprungligen betydde "edbrytning" eller öde/olycksöde, och som slutligen stannade vid betydelsen krig, framförallt till sjöss.

Landshövdingens residens finns i Karlskrona.

Residenset Karlskrona


Kultur

Blekinge är rikt på kultur och kulturfestivaler. Varje sommar besöker hundratusentals turister länet för att delta i några av de återkommande aktiviteterna, som t ex dessa nedan.

Östersjöfestivalen, eller Karlshamn Baltic Festival som den numera officiellt kallas, föddes i slutet av 1960-talet. Närmare en kvarts miljon besökare invaderar Karlshamns gator och torg under festivaldagarna.

Mörrums Kronlaxfiske ett internationellt känt laxfiske och blir en årlig höjdpunkt för turister från Danmark, Tyskland, Holland men också för vårt eget kungahus. Mörrum har vunnit ekoturismpriser med sin anläggning och satsning.

Sweden Rock är en av Europas största hårdrocksfestival och Sveriges största musikfestival. Festivalen hålls 6-9 juni i det lilla samhället Norje utanför Sölvesborg. 30 000 besökare förväntas i år för att lyssna på bl a Iron Maden, Judas Priest och Ozzy Osborne i den lilla kustbyn.

Människor står och tittar mot en scen och storbildsskärmar under en konsert.


Under Napoleonkriget 1810-1812 kunde den engelska flottan inte längre använda Sveriges större hamnar som Göteborg och Karlskrona som baser för sina operationer i Östersjön. Men Hanö blev en viktig bas. Än idag hälsar brittiska flottan Hanö med flagghälsning, när de passerar. Hanö blir naturreservat den 10 juni 2018.

Länssatistik

Antal invånare i länet och kommunerna 31 december 2019

 • Blekinge totalt - 159 606
 • Karlshamns kommun - 32 473
 • Karlskrona kommun - 66 622
 • Olofströms kommun - 13 426
 • Ronneby kommun - 29 633
 • Sölvesborg kommun - 17 452

Landarealen är 2 946 kvadratkilometer.
Från söder till norr är det cirka 4 mil och från öst till väst 11 mil.

Blekinge har cirka 950 sjöar, 12 åar och 800 öar.

Svan

 

Se filmen Blekinge från ovan eller ta en titt på de två presentationerna under kartan för mer information av länet.

Karta över Blekinge län

Länsstyrelsen Blekinge består av länsledning, ledningsstöd, tre avdelningar och 17 funktioner.

Kontaktuppgifter till alla avdelningschefer finns på sidan Kontakta oss.

Organisationsstruktur 2020, Länsledning, Ledningsstöd. Därunder tre avdelningar: Avdelningen för klimat och energi med  Miljöstrategiska funktionen, Funktionen för naturskydd samt Funktionen för naturförvaltning. Avdelningen för samhällsbyggnad och miljöskydd med Funktionen för plan och kulturmiljö, Funktionen för tillsyn och prövning samt Strategiska utvecklingsfrågor.  Avdelningen för Stöd och Utveckling med Funktionen för landsbygdsutveckling, Funktionen för djurskydd, Funktionen för social hållbarhet, Funktionen för drift och ärendeservice, Funktionen för juridik samt Funktionen för samhällsberedskap.

Länsstyrelsens interna arbete med miljö

För oss på länsstyrelsen i Blekinge är det oerhört viktigt att bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar systematiskt med att minska vår negativa miljöpåverkan och öka vår positiva påverkan. Därför har vi bl a upprättat en miljöpolicy och ett miljöledningssystem. Miljöpolicyn visar vårt gemensamma förhållningssätt medan miljöledningssystemet ger stöd i arbetet med att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, planera och följa upp våra insatser för en bättre miljö.

Vi är miljödiplomerade och utför årliga externa och interna miljörevisioner för att nå upp till de krav som ställs på oss. Vi är även kranmärkta vilket innebär att vi inte använder buteljerat vatten. Köket på residenset är kravmärkt.

Vårt arbete styrs av Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Gå då gärna in på länkarna nedan

Kontakt