Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Järnavik

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Järnavik kan du uppleva ett variationsrikt område med en rik flora, omväxlande topografi, fina strövstigar och en intressant historia.

Bergen stupar brant ner mot viken. Namnet Järnavik kommer av det medeltida ordet ”hjerna” som betyder ”hjässa” eller ”höjd”. På den västra udden finns flera strövstigar. Från bergen får du en storslagen utsikt över fjärden. Blekingeleden går genom reservatet och har etappmål vid den kommunala badplatsen.

Kuperat kustområde

Järnaviks naturreservat är ett typiskt kustområde i mellersta Blekinge. Det är starkt kuperat, med kala klippor, hällmarker, ädellövskog och betespräglade öppna partier.

I ädellövskogen, i reservatets norra delar, växer ek, lind, lönn, bok, avenbok och alm. Buskskiktet består främst av hassel, men även hagtorn, en, slån och olika rosor växer här. På marken växer bland andra vitsippa, liljekonvalj, blåsippa, skogsbingel och svalört. Södra delen av reservatet är kargare och runt berghällarna som slipats av inlandsisen växer backmåra, gul fetknopp och styvmorsviol.

Hamn från medeltiden

Järnavik är en av de bästa naturliga hamnarna vid Blekingekusten. Redan på medeltiden lastade och lossade tyska och holländska fartyg sina varor här. Trävaror, oxhudar och tjära från Småland skeppades ut från Järnavik. Under 1800-talet blomstrade hamnen, men den tiden är nu förbi. Kvar finns det gamla hamnmagasinet från segelskutornas tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Järnavik, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • släppa hund fri inom området
 • tälta eller uppställa husvagn
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på r avsedda vägar
 • parkera annat än på härför iordningställda platser.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1971

Kommun: Ronneby

Karaktär: Lövskogskust, hällmarker, strandängar, havsvikar

Areal: 151 hektar, varav 94 ha är land och 58 hektar vatten

Markägare: Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Ta av från E22:an vid trafikplats 55, följ skyltning mot Järnavik.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är Järnavik och Järnaviks brygga.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss