Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Pagelsborg

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Pagelsborg består av en cirka 400 meter lång grusås. Här har du utsikt över en vacker dalgång med våtmarker och betesmarker som stäcker sig ut till Östersjön och Järnavik.

I trakten började inlandsisen smälta av för cirka 14 000 år sedan och den uppdämda Baltiska issjöns högsta kustlinje låg på 65 meter över nuvarande havsnivå.

Landskap format av isen

Åsen är en isälvsavlagring som bildats i en istunnel eller i en öppen isspricka där moränmaterialet i form av sand, grus och sten har transporterats, sorterats och avsatts av smältvattnet från inlandsisen. Åsen är här bildad under högsta kustlinjen och har trots havets påverkan behållit en markerad ryggform.

Åsen är den sydligaste delen av Bräkneåsen och är väl markerad i landskapet. Den höjer sig cirka 10 meter över de omkringliggande fälten.

Fornlämningar

På åsens sluttning mot öster finns fornlämningar från järnåldern i form av resta stenar och en rektangulär stensättning.

Blomsterprakt

På åsen finns ett glest bestånd av grova ekar samt lindar och björkar. Om våren blommar här backsippor på torrängarna och på sommaren syns solvända, gråfibbla och backtimjan med flera blommor. Från åsen har man fin utsikt söderut genom dalgången med ett öppet odlingslandskap, över våtmarksområden och betesmarker, mot Järnaviksbukten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Pagelsborg, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Förstöra eller skada naturföremål eller ytbildning
  • störa betande djur eller djurlivet i övrigt
  • medföra hund
  • plocka blommor 1 april till 1 juli
  • skada växande träd eller buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1982

Kommun: Ronneby

Karaktär: Grusås med torräng

Areal: 15 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Ta av från E22 vid trafikplats 55 mot Bräkne-Hoby, följ skyltning mot Järnavik. Reservatet ligger väster om vägen strax efter avtagsvägen mot Saxemara. En stig fram till reservatet startar vid infarten till Pagelsborgs gård.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Kullåkra på linje 250. Hållplatsen ligger cirka 500 meter från reservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss