Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lillagärde

Foto: Robert Ekholm

Du får uppleva skiftande natur med ädellövskogar och trädklädd betesmark vid ett besök i naturreservatet Lillagärde. I området finns restaurerade hagmarker och en gammal strandslåtteräng. Flodpärlmusslan är en skyddsvärd art som lever i Bräkneån.

Ner mot Bräkneån sträcker sig bitvis en brant ravin och reservatets östra gräns går mitt i ån. Vid en inventering av Bräkneån 2005 upptäcktes det att både tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla föryngrar sig i ån.

Varierande natur

Bok, ek och hassel är dominerande trädslag i skogsområdena. Floran är rik, särskilt i de lägre delarna närmast Bräkneån och i den bäckravin som finns ner mot ån. Här växer bland annat tibast, olvon, myskmadra, lungört och mindre häxört.

Längs åstranden trivs den stora ormbunken safsa samt hampflockel, fackelblomster, älgört och kärrsilja.

Rikt fågelliv

Den varierande naturen är skälet till att många fågelarter trivs i naturreservatet. Sångare som trastar, mesar och bofinkar dominerar. Större hackspett bidrar till att skapa boplatser för andra fåglar som häckar i håligheter i träd. Stjärtmes och stenknäck är två arter som är speciella för lövskog och de finns här. Forsärla visar sig då och då vid ån.

Rödlistade musselarter

I ån lever två arter av stormusslor som är rödlistade, tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla. Flodpärlmusslan är dessutom en särskilt utpekad Natura 2000-art. Det finns ett åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmusslan som lever i ån.

För att överleva är musslor beroende av bra vattenkvalitet, bottnar som inte är igenslammade och att det finns värdfiskar. Flodpärlmusslans värdfiskar är öring och lax. Musslorna är beroende av värdfiskar för att deras larver lever som parasiter på fiskars gälar under tiden som de utvecklas till små musslor. När sedan musslorna släpper taget om gälarna förs de med strömmen och landar på bottnen där de gräver ner sig mellan grus och stenar och utvecklas vidare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lillagärde, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös inom området
 • göra upp eld
 • gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1 april - 1 juli
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1987

Kommun: Ronneby

Karaktär: Dalgång, ravin, å, ädellövskog och hagmarker

Areal: 14 hektar, varav 13 hektar land och 1 hektar vatten

Markägare: Lunds stift

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Från E22:an, ta av mot Bräkne-Hoby. Kör genom samhället och sväng vänster efter en kilometer mot Björkeryd. Efter två kilometer, sväng höger vid skylten ”naturreservat”. Efter en kilometer, sväng vänster vid skylten ”Lillagärde naturreservat”. Efter ytterligare en kilometer finns en mindre parkering.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss