Johannishus åsar

Foto: Robert Ekholm

Johannishus åsar besöker du för att uppleva ett vackert hagmarkslandskap med jätteekar och gott om fornlämningar. Reservatet utgörs av flera rullstensåsar som höjer sig i terrängen och slingrar sig fram genom ett bördigt odlingslandskap.

Det parkliknande landskapet är ett resultat av verksamheten på Johannishus gods från slutet av 1600-talet och gamla ängs- och betesmarker har bevarats. På Johannishusåsen finns ett av södra Sveriges rikaste och mest varierade fornlämningsområden. Här har människor levt och verkat under tusentals år. Av de omkring 350 registrerade fornlämningarna är de flesta gravar.

Åsarna skapades av isen

Johannishusåsarna bildades när den senaste inlandsisen smälte undan för omkring 14 500 år sedan. Den här långsträckta ryggformade åsen är en isälvsavlagring. Stenar nöttes och slipades runda mot varandra och släpptes i rullstensåsar och deltaområden.

Fyra geologiskt intressanta reservat

Åsarna i de fyra reservaten Arvidstorp, Skuremåla, Mölleryd och Johannishus bildar ett landskap av stort geologiskt intresse. De är exempel på olika ås- och deltabildningar som uppstod vid inlandsisens avsmältning.

Eken – ett hem för hundratals arter

Reservatens höga naturvärden beror främst på de gamla knotiga ekarna. Eken är en av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. En ek kan bli närmare 1 000 år gammal och är hem åt en mängd arter av djur och växter. Man beräknar att 400–500 lavar, svampar och mossor samt 800–900 olika insekter har eken som viktig eller enda hemvist.

Många av arterna är i sällsynta och här finns ett flertal hotade arter. Till exempel vedsvamparna tårticka och oxtungsvamp, skalbaggarna ekoxe och läderbagge samt lavarna matt pricklav och gammelekslav.

Ekoxen är Blekinges landskapsdjur och kan bli 8 cm lång. Den är helt beroende av gamla ekar för sin överlevnad. I juni och juli är hannarna på jakt efter honor, har du tur kan du få se och höra brummet från den fridlysta skalbaggen vid de gamla ekarna på åsen

De ihåliga träden erbjuder boplats för en rad fåglar såsom kattuggla, starar och hackspettar. På våren blommar gott om backsippor i de torra ängarna på åsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Johannishus åsar, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • medföra ej kopplad hund
 • framför motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller samla in skalbaggar och fjärilar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1982

Kommun: Ronneby

Karaktär: Rullstensås, ekhagmarker, gravfält

Areal: 40 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Naturreservatet sträcker sig sex kilometer i nordsydlig riktning, från Hillerslätt i norr till Hjortsberga i söder.

Du kör av E22:an vid Listerby mot Johannishus. Passera genom Johannishus samhälle. När du kommer fram till skolan sträcker sig reservatet såväl norrut som söderut. En parkeringsplats finns söder om Hjortsberga kyrka.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Tvingsvägen Ronneby cirka 300 meter söder om reservatets sydligaste del.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss