Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långasjönäs

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Långsjönäs har du goda möjligheter till friluftsliv året runt. Här kan du njuta av härliga skogspromenader, svalkande bad, fiske eller varför inte en tur i skidspåret. Området domineras av granskogar, men här finns också lummiga ek- och bokskogar samt sjöar och vattendrag.

Området har en gång tillhört två stora egendomar i var sin by, Långasjönäs och Södra Hoka. På 1700- och 1800-talen fanns här pappersbruk, bränneri, kvarn, sågverk, stärkelsefabrik och cirka 20 torp. Av de flesta byggnaderna återstår nu bara ruiner.

Bevarat odlingslandskap

Vid Södra Hoka är en del av det gamla odlingslandskapet bevarat. Här finns betade hagmarker med imponerande enbuskar och växter som blåsuga, backnejlika och jungfrulin. Gamla torpmiljöer, stenmurar och odlingsrösen är andra spår som vittnar om områdets historia. I andra delar av reservatet har åkrar, ängar och betesmarker sedan länge planterats med barrträd eller vuxit igen till lövskog.

Lövskogar

I naturreservatets varierade lövskogar, med döda och ihåliga träd, finns ett rikt fågelliv. I kören av sjungande vårfåglar ingår svarthätta och grönsångare. Har man tur kan man se stenknäcken skymta förbi bland trädens lövverk. En annan intressant fågel, som setts i området, är den mindre flugsnapparen.

En av lövskogarnas karaktärsväxter under vår och försommar är buskstjärnblomma. Senare under sommaren blommar lundkovall – lätt igenkänd på sina violetta stödblad och gyllengula blommor. Andra intressanta växter är vippärt och spenört. Nordost om Stora Kroksjön finns ett alkärr med ovanliga arter som rankstarr, skogsbräsma och mellanhäxört. Längs Mieån växer safsa, Sveriges största ormbunke.

Fisk, fågel och istidsrelikter

Sjöarna i Långasjönäs är fina fiskevatten med gädda, abborre och inplanterade laxfiskar som regnbåge och röding. I Stora Kroksjön häckar bland annat knipa och skäggdopping. Där finns också istidsrelikter av små kräftdjur. Dessa ”levande fossil” är har funnits i sjön sedan ända den stod i förbindelse med havet för 10 000 år sedan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Långasjönäs, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • borra, mejsla, måla eller på annat sätt skada berghäll eller block
 • avsiktligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • göra upp eld annat än på avsedda platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn
 • på störande sätt använda ljudanläggning
 • framföra motordrivet fordon annat än på upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande
 • rida på preparerade skidspår eller markerade strövstigar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1990

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Ädellövskog, betesmark, sjö, friluftsliv

Areal: 553 hektar, vara 463 hektar land och 90 hektar vatten

Markägare: Karlshamns kommun

Förvaltare: Karlshamns kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000 (mindre delar)

Hitta hit

Med bil

Du når naturreservatet via riksväg 29. Följ skyltning från Asarum.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Buss 362 stannar vid S Hoka och därifrån är det ungefär en kilometer till naturreservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss