Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sonekulla

Foto: Ingegerd Erlandsson

I naturreservatet Sonekulla vid Bräkneåns utlopp får du uppleva ett varierat landskap i ett strövvänligt område. Här finns hagmarker, strandängar och hällmarker, åmynning och havsvik med en ö. På försommaren kan du se flera orkidéarter.

Naturreservatet ligger vid Bräkneåns utlopp, i västra kanten av Väbyfjorden. Det omfattar en del av Bräkneåns mynningsområde med deltabildning, vassar och strandängar, en del av havsviken med Kalvön, samt två skilda delar av fastlandet. Det är ett kuperat, varierat landskap med betade strandängar och skogsområden samt hällmarker och hagmarker.

Gamla betesmarker

Terrängen är bergig och från en platå sluttar marken mot öster ner till vattnet. Markerna är starkt präglade av lång hävdkontinuitet som utmarksbete. Här finns grova ekar och bokar, blandat med hällmarker med tall och en, samt mindre våtmarker. Betesdjur håller landskapet öppet i de gamla hagmarkerna och på strandängarna och bevarar ett värdefullt kulturarv.

Det är ett strövvänligt område med en rik flora. Bland försommarens många örter finner man flera orkidéarter. Rödlistade arter som växer här är stortimjan och slåttergubbe.

Fåglar som trivs i träd- och buskmiljöerna är bland annat de rödlistade arterna spillkråka, nötkråka och buskskvätta. De hävdade strandängarna är viktiga för häckande och födosökande vadare, gäss och änder. Den mosaikartade deltamiljön i havsviken är en viktig livsmiljö för olika fågel- och fiskarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Sonekulla, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1 april – 30 juni
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • uppgöra eld
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar eller parkeringsplatser
 • parkera annat än på iordningställda platser
 • uppställa husvagn eller varaktigt tälta.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1973

Kommun: Ronneby kommun

Karaktär: Hagmarker, strandängar, hällmarker, ö, marin miljö i havsvik

Areal: 63 hektar, varav 39 hektar land och 24 hektar vatten

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Du tar av från E22:an vid trafikplats 55, Bräkne-Hoby, och följer skyltning mot Järnavik. Sväng vänster efter cirka 1,5 kilometer vid vägvisare mot Järnavik. Sväng vänster efter cirka 2 kilometer vid vägvisare mot Saxemara. Sväng höger efter 700 meter vid vägvisare mot Sonekulla. Du passerar Sonekulla efter 3 kilometer. Följ vägvisare mot Biskopsmåla. Efter 1 kilometer ligger reservatet direkt intill vägen på vänster sida.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss