Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindö udde

Foto: Robert Ekholm

Naturreservatet Lindö udde är en sydlig utpost längs Blekinges kust. Här kan du ströva runt halvön längs den steniga stranden och njuta av den havsutsikten. Reservatet är ett måste för dig som är intresserad av fågelskådning.

Lindö udde Ligger på en utskjutande halvö, och är till stor del omgiven av öppet hav.

200 000 fåglar på en dag

Lindö udde är en av de bästa skådarplatserna för den som vill studera fågelsträck vid blekingekusten, och särskilt för den som vill uppleva vårsträcket av ejder. Med lite tur kan du här få se ett par hundra tusen ejdrar på en dag. År 2016 invigdes en ny tillgänglighetsanpassad fågelskådningsplats längst ut på udden.

Lövskog och stenbrytning

Huvuddelen av naturreservatet domineras av ung - medelålders lövskog, delvis av ek och delvis av asp och björk. Lövskogen är uppkommen genom spontan föryngring inom ett område som bär spår av tidigare stenbrytning i form av spillstenshögar och schakt. Stenbrytningen pågick ända in på 1930-talet. Mellan skogen och havet finns en öppen, blockig strandremsa av varierande bredd och som delvis består av havsstrandäng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Lindö udde, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • otillbörligt störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • framföra motordrivet fordon annat än på tillfartsväg och parkering
 • uppställa husvagn, dock att sådan uppställning får ske på parkeringsplatsen under högst 2 dygn
 • tälta längre än 2 dygn
 • göra upp eld annat än på iordningsställda platser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddsår: 1990

Kommun: Ronneby

Karaktär: Sträckfågellokal, ekskog, havsstrandäng

Areal: 75 hektar, varav 21 hektar land och 54 hektar vatten

Markägare: Staten och Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Du viker av från E22 vid Listerby, kör genom Kuggeboda och vidare mot Korsanäs. Följ sedan vägskyltarna mot Lindö naturreservat, fram till parkeringsplatsen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss