Ekebacken

Ekbacken

Foto: Cecilia Serrby

Du hittar Ekebackens naturreservat, även kallad Lyckeby ekebacke, i närheten av Lyckeby centrum öster om Karlskrona. I reservatet kan du ströva bland gamla vackra ekar. Om du har tur och är där i slutet av juni kan du också hör ekoxens brummande parningsläte.

Lyckeby ekebacke har varit en samlingsplats under århundraden. I närheten ligger den medeltida staden Lyckå som hade slott, tingsplats och en gästgivargård.

Blekinges landskapsdjur

För att du ska se och höra en ekoxe är den bästa tiden att besöka Ekebacken i slutet av juni och några veckor framåt. Då flyger hanarna ut på jakt efter honor som ofta sitter på ekar med sipprande sav. Denna jätte bland skalbaggar kan bli över åtta centimeter lång och är därmed Europas största insekt. Ekoxen är fridlyst i hela landet.

Många arter i eken

I en gammal ek kan det finnas närmare 1 000 olika arter av olika djur, växter och svampar. På den grova, solbelysta barken växer mossor, lavar och svampar. I de håligheter som bildas inne i stammen ansamlas så kallad mulm som bland annat består av trämjöl och djurrester. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen. Fåglar och fladdermöss använder håligheterna som boplatser.

I dagens samhälle blir det mer och mer ovanligt att gamla träd bevaras. Detta gör samlingen av gamla och grova ekar i Ekebackens naturreservat till en viktig plats för att sällsynta arter ska kunna överleva.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ekebacken, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada träd och buskar
  • gräva upp, plocka eller skada växter
  • tälta eller campa
  • skräpa ned
  • skada befintligt fornminne.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1969
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Ekhagmark
Areal: 14 hektar
Markägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version