Ekebacken

Sluttande betesmark med ekar.

Du hittar Ekebackens naturreservat, även kallad Lyckeby ekebacke, i närheten av Lyckeby centrum öster om Karlskrona. I reservatet kan du ströva bland gamla vackra ekar. Om du har tur och är där i slutet av juni kan du också hör ekoxens brummande parningsläte.

Lyckeby ekebacke har varit en samlingsplats under århundraden. I närheten ligger den medeltida staden Lyckå som hade slott, tingsplats och en gästgivargård.

Blekinges landskapsdjur

För att du ska se och höra en ekoxe är den bästa tiden att besöka Ekebacken i slutet av juni och några veckor framåt. Då flyger hanarna ut på jakt efter honor som ofta sitter på ekar med sipprande sav. Denna jätte bland skalbaggar kan bli över åtta centimeter lång och är därmed Europas största insekt. Ekoxen är fridlyst i hela landet.

Många arter i eken

I en gammal ek kan det finnas närmare 1 000 olika arter av olika djur, växter och svampar. På den grova, solbelysta barken växer mossor, lavar och svampar. I de håligheter som bildas inne i stammen ansamlas så kallad mulm som bland annat består av trämjöl och djurrester. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen. Fåglar och fladdermöss använder håligheterna som boplatser.

I dagens samhälle blir det mer och mer ovanligt att gamla träd bevaras. Detta gör samlingen av gamla och grova ekar i Ekebackens naturreservat till en viktig plats för att sällsynta arter ska kunna överleva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Ekebacken, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada träd och buskar
  • gräva upp, plocka eller skada växter
  • tälta eller campa
  • skräpa ner
  • skada befintligt fornminne.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1969

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Ekhagmark

Areal: 14 hektar

Markägare: Karlskrona kommun

Förvaltare: Karlskrona kommun

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå eller cykla

Från både Lyckeby och centrala Karlskrona finns gång- och cykelvägar som leder hela vägen fram till naturreservatet.

Med bil

Du tar av från E22:an vid trafikplats 64 och följer skyltarna mot Lyckeby.

Vägbeskrivning till parkering vid Gästgivarevägen i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Med busslinjerna 2, 3 och 6 kommer du till reservatet. Närmaste hållplatser är Lyckeby centrum och AWA vägen, båda ungefär 500 meter från Ekebacken.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss