Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Våra engagerade medarbetare jobbar med att utveckla och stärka länet. Vi sätter alltid Blekinges bästa i fokus, oavsett om det gäller natur, djur, företag eller människor.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Våra lediga jobb

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun.

Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer tidigare som du kan ställas inför på jobbet hos oss.

Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover. Om ett arbetsprov är aktuellt så får du information om det, och hur det går till i samband med att du blir kallad till intervju.

Reseersättning

Om du har varit på intervju har du rätt att få ersättning för din resa. Vid intervjutillfället berättar vi hur du går till väga för att få ersättning.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir är olika beroende på hur många intervjuer vi har och hur det går att få tag i referenser.

Hitta till oss

På vår sida "Kontakta oss" hittar du vår besöksadress, kartor och annan information hur du kan ta dig hit. Var ute i god tid till din intervju, om du har bil så kan du få parkera en bit ifrån länsstyrelsen.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om goda villkor för dig som anställd på Länsstyrelsen.

Förmåner

Som medarbetare på Länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd bra förmåner:

 • Vi har goda anställningsförmåner
 • Individuella löner
 • Flexibla arbetstider
 • Upp till sju veckors semester
 • Semestertillägg
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling

Vi månar om medarbetarnas hälsa

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
 • Företagshälsovård för alla
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom
 • Ersättning för läkarvård och medicin

Bra villkor när du blir förälder

 • Föräldralön utöver Försäkringskassans föräldrapenning
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete

På länsstyrelsen vill vi ta emot praktikanter och examensarbetare, men för att kunna erbjuda en meningsfull tid hos oss gör vi det under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Ansök om att få göra studentarbete eller praktik inom orosanmälningar hösten 2023

Praktik

Är du intresserad av att göra praktik hos oss är du välkommen med en intresseanmälan. Precisera gärna i din intresseanmälan vad din praktik skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Skicka intresseanmälan för att göra praktik hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om vi har möjlighet att erbjuda praktik hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något från oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål för stunden.

Examensarbete

I vårt dagliga arbete dyker olika fråge- och problemställningar upp som behöver belysas, lösas eller förklaras. Det kan till exempel handla om tillämpad forskning eller om att ta fram ett arbetsverktyg inom ett område, men ibland även grundforskning. Flera av dessa frågor och problem lämpar sig att utföra som ett examensarbete eller praktik på universitets- eller högskolenivå.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss är du välkommen med en intresseanmälan. Precisera gärna i din intresseanmälan vad ditt examensarbete skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Skicka intresseanmälan för att göra examensarbete hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om vi har möjlighet att erbjuda examensarbete hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Du kan överklaga vårt beslut om anställning

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du göra det genom skrivelse ställd till Statens överklagandenämnd. Skicka skrivelsen till:

Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona

Vi skickar vidare överklagandet till Statens överklagandenämnd. I skrivelsen anger du beslutets diarienummer och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen Blekinge inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går ej att överklaga.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30