Jobba hos oss

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Vi har cirka 150 medarbetare på Länsstyrelsen Blekinge. Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Våra engagerade medarbetare jobbar med att utveckla och stärka länet. Vi sätter alltid Blekinges bästa i fokus, oavsett om det gäller natur, djur, företag eller människor.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö. Vi finns här för Blekinge!

Våra lediga jobb

Vi är måna om att våra anställda ska trivas hos oss och att alla känner att de har en god balans mellan privatliv och arbete. Dessutom erbjuder vi en rad förmåner som främjar detta.

Förmåner

Vi har goda anställningsförmåner och erbjuder bland annat flextid och distansarbete. Årligen får du ett friskvårdsbidrag på 2 000 kr och en friskvårdstimme per vecka under ordinarie arbetstid. Du får gott om semesterdagar, där det exakta antalet baseras på din ålder.

Antal semesterdagar under ett år.

Ålder

Antal semesterdagar

Till och med det år du fyller 29 år

28

Från och med det år du fyller 30 år

31

Från och med det år du fyller 40 år

35

Det utgår en viss ersättning för läkarbesök och läkemedel och du har möjlighet att få betald ledighet om du ska flytta. Vi har avtal med företagshälsovården som omfattar alla anställda. Olycksfallsförsäkringen gäller till och från jobbet samt under arbetet. Vid sjukdom får du ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning. Vi har trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar.

Du har möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans när arbetsuppgiften möjliggör detta. Kontakta rekryterande chef eller HR‑specialist för den tjänst du söker, så kan de berätta mer om hur distansarbete skulle kunna fungera inom just ditt arbetsområde.

Varje månad betalas pensionsavsättning in och det finns möjlighet till delpension från 61 års ålder.

Bra villkor när du blir förälder

För dig som går på föräldraledighet erbjuder vi föräldralön under 360 dagar, vilken är 10 procent av en heltidslön. Som anställd i staten omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16, och har rätt till tjänstepension som kompletterar den allmänna pensionen.

Du har rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller tolv år. Vi har en positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete.

På länsstyrelsen vill vi ta emot praktikanter och examensarbetare, men för att kunna erbjuda en meningsfull tid hos oss gör vi det under förutsättning att vi har tid och möjlighet.

Praktik

Är du intresserad av att göra praktik hos oss är du välkommen med en intresseanmälan. Precisera gärna i din intresseanmälan vad din praktik skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Skicka intresseanmälan för att göra praktik hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om vi har möjlighet att erbjuda praktik hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något från oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål för stunden.

Examensarbete

I vårt dagliga arbete dyker olika fråge- och problemställningar upp som behöver belysas, lösas eller förklaras. Det kan till exempel handla om tillämpad forskning eller om att ta fram ett arbetsverktyg inom ett område, men ibland även grundforskning. Flera av dessa frågor och problem lämpar sig att utföra som ett examensarbete eller praktik på universitets- eller högskolenivå.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss är du välkommen med en intresseanmälan. Precisera gärna i din intresseanmälan vad ditt examensarbete skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för länsstyrelsen.

Skicka intresseanmälan för att göra examensarbete hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Om vi har möjlighet att erbjuda examensarbete hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något från oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Intervjun tar mellan en till två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på och ställ frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun.

Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker. Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer att bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer tidigare som du kan ställas inför på jobbet hos oss.

Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover. Om ett arbetsprov är aktuellt så får du information om det, och hur det går till i samband med att du blir kallad till intervju.

Reseersättning

Om du har varit på intervju har du rätt att få ersättning för din resa. Vid intervjutillfället berättar vi hur du går till väga för att få ersättning.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir är olika beroende på hur många intervjuer vi har och hur det går att få tag i referenser.

Hitta till oss

På vår sida "Kontakta oss" hittar du vår besöksadress, kartor och annan information hur du kan ta dig hit. Var ute i god tid till din intervju, om du har bil så kan du få parkera en bit ifrån länsstyrelsen.

Kontakta oss

Du kan överklaga vårt beslut om anställning

Om du vill överklaga ett beslut om anställning ska du göra det genom skrivelse ställd till Statens överklagandenämnd. Skicka skrivelsen till:

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Vi skickar vidare överklagandet till Statens överklagandenämnd. I skrivelsen anger du beslutets diarienummer och varför du anser att beslutet ska ändras. Överklagandet ska ha kommit in till oss inom tre veckor från den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Avbruten rekrytering går ej att överklaga.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss