Yttre Stekön

Yttre Stekön

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Yttre Stekön finns ett bestånd av idegranar, som blev fridlyst redan år 1915. Hela ön ingår i reservatet, och innehåller även ett 40-tal fritidshus.

Idegransbeståndet på Yttre Stekön förklarades redan 1915 som fridlyst naturminnesmärke. Det är Blekinges äldsta naturskyddade område. Fridlysningen gällde till en början en mindre del av ön, men utökades 1964 till att omfatta hela ön. En ombildning av reservatet är planerad.

Historisk beskrivning av Yttre Stekön

Så här beskriver journalisten Alma Falk Yttre Stekön i ”Blekinges natur – Inventeringsberättelse rörande landskapets naturminnen” (Blekingeboken 1935):

”Det förnämligaste idegransbeståndet – och ett av landets vackraste – finns på Yttre Stekön. Ön, en knapp km lång och med en bredd av 400 m, rymmer 400–500 idegranar av en ålder och grovlek, som man i vårt land endast finner på Gotland. De bilda skog och dominera fullständigt ön. Vegetationen på öns sydligaste del består till övervägande del av idegran, som ger platsen något för våra breddgrader främmande, något sydländskt, som bryter den blekingska skärgårdstypen och tjusar med sin charm. Denna del av ön är fridlyst och avskild med stängsel. – En anmärkning bör göras. Idegranen brukar oftast breda ut sig med täta grenar utefter marken och följaktligen ha sin största vidd nertill, men på Stekön står den som stolta träd med järnhårt virke i sina släta stammar och en prakt över de högburna, av havsvindarna tillplattade kronorna, som för tanken till en pinjeskog vid Medelhavets kust.”

Alma Falk, med signaturen 'Måns', var under 40 år med början 1930 journalist på tidningen Barometern och fotograferade under sin yrkesverksamma tid miljöer och människor främst på Öland. Hon skrev också artiklar i Blekingeboken, årsbok för Blekinge läns hembygdsförbund och Blekinge läns museum.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Yttre Stekön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Företa bebyggelse eller ta sten, grus eller sand eller avverka träd eller utföra skadegörelse, som kan äventyra bevarandet av idegransbeståndet.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1915, utvidgat 1964
Kommun: Ronneby
Karaktär: Idegransbestånd
Areal: 15 hektar
Markägare: Ronneby kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version