Yttre Stekön

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Yttre Stekön finns ett bestånd av idegranar, som blev fridlyst redan år 1915. Hela ön ingår i reservatet, och innehåller även ett 40-tal fritidshus.

Idegransbeståndet på Yttre Stekön förklarades redan 1915 som fridlyst naturminnesmärke. Det är Blekinges äldsta naturskyddade område. Fridlysningen gällde till en början en mindre del av ön, men utökades 1964 till att omfatta hela ön. En ombildning av reservatet är planerad.

Historisk beskrivning av Yttre Stekön

Så här beskriver journalisten Alma Falk Yttre Stekön i ”Blekinges natur – Inventeringsberättelse rörande landskapets naturminnen” (Blekingeboken 1935):

”Det förnämligaste idegransbeståndet – och ett av landets vackraste – finns på Yttre Stekön. Ön, en knapp km lång och med en bredd av 400 m, rymmer 400–500 idegranar av en ålder och grovlek, som man i vårt land endast finner på Gotland. De bilda skog och dominera fullständigt ön. Vegetationen på öns sydligaste del består till övervägande del av idegran, som ger platsen något för våra breddgrader främmande, något sydländskt, som bryter den blekingska skärgårdstypen och tjusar med sin charm. Denna del av ön är fridlyst och avskild med stängsel. – En anmärkning bör göras. Idegranen brukar oftast breda ut sig med täta grenar utefter marken och följaktligen ha sin största vidd nertill, men på Stekön står den som stolta träd med järnhårt virke i sina släta stammar och en prakt över de högburna, av havsvindarna tillplattade kronorna, som för tanken till en pinjeskog vid Medelhavets kust.”

Alma Falk, med signaturen 'Måns', var under 40 år med början 1930 journalist på tidningen Barometern och fotograferade under sin yrkesverksamma tid miljöer och människor främst på Öland. Hon skrev också artiklar i Blekingeboken, årsbok för Blekinge läns hembygdsförbund och Blekinge läns museum.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Yttre Stekön, men tänk på att det inte är tillåtet att företa bebyggelse eller ta sten, grus eller sand eller avverka träd eller utföra skadegörelse, som kan äventyra bevarandet av idegransbeståndet.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1915, utvidgat 1964

Kommun: Ronneby

Karaktär: Idegransbestånd

Areal: 15 hektar

Markägare: Ronneby kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Yttre Stekön ligger i Ronneby skärgård, strax sydväst om Ekenäs. Ön kan endast nås med egen båt. Det finns en allmän brygga på södra delen av ön.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss