Tickor på trädstam, död ved i bokskog. Foto: Länsstyrelsen

Tickor på trädstam, död ved i bokskog. Foto: Länsstyrelsen

Gise Höna

Gise Höna är en liten bokdominerad naturskog som fått utvecklas fritt sedan 1922.

Boknaturskog

Gise Höna undantogs från skogsbruk redan 1922, av ägaren Johannishus gods. År 1961 fridlystes området som naturminne, då med namnet Johannishus bokskogsreservat, och skogen har under alla år fått utvecklas fritt. I området fanns då så gott som ingen gran. Marken var täckt med boklöv och markvegetationen fattig. Skogen har med åren utvecklats till ett olikåldrigt bokbestånd med bitvis betydande inslag av gran. Någon enstaka ek och en del grova tallar finns också i området.

Död ved och skyddsvärda arter

Många lågor och högstubbar, i olika nedbrytningsstadier och med vedsvampar, gör området värdefullt för vedinsekter. Flera skyddsvärda arter finns i reservatet, bland annat bokvårtlav. Den fertila fällmossan indikerar att det är ett mycket skyddsvärt område. Skogsduva har på senare år häckat i reservatets ihåliga träd. Områdets bokar utgör en viktig spridningskälla för organismer som hör hemma i en bokskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gids Höna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående och omkullfallna träd och buskar,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper
  eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • gräva upp växter,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • rida eller cykla,
 • göra upp eld,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar,
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 1961, ny gränsdragning 2004

Kommun: Ronneby

Karaktär: Bokskog

Areal: 1,5 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Hitta hit

Du hittar reservatet cirka 500 meter söder om Johannishus såg.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss