Gise Höna

Gise höna, träd med svampar

Foto: Robert Ekholm

Gise Höna är en liten bokdominerad naturskog som fått utvecklas fritt sedan 1922.

Boknaturskog

Gise Höna undantogs från skogsbruk redan 1922, av ägaren Johannishus gods. År 1961 fridlystes området som naturminne, då med namnet Johannishus bokskogsreservat, och skogen har under alla år fått utvecklas fritt. I området fanns då så gott som ingen gran. Marken var täckt med boklöv och markvegetationen fattig. Skogen har med åren utvecklats till ett olikåldrigt bokbestånd med bitvis betydande inslag av gran. Någon enstaka ek och en del grova tallar finns också i området.

Död ved och skyddsvärda arter

Många lågor och högstubbar, i olika nedbrytningsstadier och med vedsvampar, gör området värdefullt för vedinsekter. Flera skyddsvärda arter finns i reservatet, bland annat bokvårtlav. Den fertila fällmossan indikerar att det är ett mycket skyddsvärt område. Skogsduva har på senare år häckat i reservatets ihåliga träd. Områdets bokar utgör en viktig spridningskälla för organismer som hör hemma i en bokskog.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gids Höna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående och omkullfallna träd och buskar,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper
  eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • gräva upp växter,
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • rida eller cykla,
 • göra upp eld,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar,
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ny gränsdragning 2004
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog
Areal: 1,5 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version