Bockön-Mjöön

Campare i Bockö-Mjöön

Foto: Ulrika Widgren

Naturreservatet på de två öarna Bockön och Mjöön kan du besöka med båt. Från Bocköns högsta punkt erbjuds en vacker utsikt. Här finns många möjligheter till bad och fiske och även fågelskådning. Tänk på att vissa öar är fågelskyddsområde.

Naturen på Bockön och Mjöön är formad av att ha använts intensivt som betesmark och för slåtter under århundraden. Vi moderna människor har svårt att föreställa oss vilken stor betydelse skärgårdens öar hade för befolkningens överlevnad. Tomtlämningar och husgrunder vittnar om säsongsbosättningar och lotsboställen. Sommartid finns betesdjur på öarna.

Arter anpassade till karg miljö

Det drygt 300 hektar stora naturreservatet utgörs av öarna Bockön och Mjöön, några mindre skär samt omkringliggande hav i Hällaryds skärgård söder om Eriksbergshalvön. En stor del av öarna och skären upptas av mer eller mindre kala gnejshällar. I sprickor mellan hällarna och längs stränder växer arter som är anpassade till den karga miljön med vindexponering, saltpåverkan och omväxlande översilning och torka. Den sällsynta växten bitterkrassing är en av de arter som växer längs stränderna och blommar i juli-augusti.

Fågelliv på öarna

I reservatet finns fina häckningsplatser för fåglar som fisktärna, silvertärna, gravand och rödbena. Den nordöstra delen av reservatet, kring Mjöön och skären närmast, är fågelskyddsområde och där får du inte vara under perioden  1 april till 15 juli. Öarna är en gynnsam miljö för rastande och övervintrande fåglar som till exempel havsörn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Bockön-Mjöön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • beträda Mjöön med tillhörande skär eller färdas eller uppehålla sig inom ett område närmare strandlinjen än 50 meter under tiden 1 april – 15 ju
 • på störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller dylikt
 • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddsår: 1975

Kommun: Karlshamn

Karaktär: Skärgårdsmiljö: hav, öar och skär; lövdungar, hällmark, strandäng; kulturhistoria; fågelskyddsområden.

Areal: 305 hektar varav 23 hektar land och 282 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Reservatet är beläget i Hällaryds skärgård söder om Eriksbergshalvön och kan endast nås med båt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss