Trofta

Trofta, utsikt över sjön

Foto: Länsstyrelsen

I Trofta naturreservat kan du njuta av utsikten över den fågelrika Nässjön och med lite tur få se en skymt av färggranna sandödlor på toppen av berget.

Ädellövskog med sjöutsikt

Större delen av naturreservatet utgörs av ädellövskog på grund och bergig mark. Dominerande trädslag är avenbok och ek, som delvis växer som krattskog. Bland ovanliga och rödlistade arter märks bland annat sandödla, som trivs på områdets solvarma hällmarker. Reservatet innehåller även en del av den näringsrika Nässjön, samt vidsträckta mader vid sjön.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Trofta, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark, stränder eller bottnar i vattenområden
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetationen i övrigt
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld,
 • använda engångsgrillar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2013
Kommun: Ronneby
Karaktär: Ädellövskog, hällmark, näringsrik sjö
Areal: 43 hektar, varav 34 hektar land och 9 hektar vatten
Markägare: Privat och staten (mindre del)
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version

Mer information