Åmma

Restaurerad gammal ängslada. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Restaurerad gammal ängslada. Foto: Robert Ekholm/Länsstyrelsen

Naturreservatet Åmma är Blekinges nordligaste reservat längs Mörrumsån. I Åmma kan du känna historiens vingslag. Området ligger vid den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. Längs Mörrumsån finns gamla inägomarker och uppe i backarna tar vidsträckta utmarker med insprängda lyckor vid.

I forna tider skedde transporter från byarna i Småland till kusten till stor del på och utmed Mörrumsån. På en gammal karta över Jämshögs socken finns namnet Veinsbo mellan Åmma bytomt och riksgränsen. Veinsbo antas betyda "vagnsport". Varor norrifrån, burna på smala stigar av hästar, oxar och människor, kan ha lastats om till vagn här, för vidare transport på bättre vägar ner till del dåvarande staden Elleholm, eller till andra platser längs Blekingekusten.

Naturbetesmarker och gamla torp

I naturreservatet finns betes- och åkermarker på isälvssediment intill Mörrumsån. Här ligger även en grusås. Markerna tillhör byns gamla inägomarker. Åt väster reser sig en brant sluttning 25 meter över dalbotten och uppe i backarna tar vidsträckta utmarksskogar med insprängda odlingslyckor vid. Åmmas utmarker har betats utan avbrott under mycket lång tid och fortfarande går kor över stora delar av området sommartid.

Utmarksskogarna karaktäriseras av blandskog med främst gran, tall, ek, bok och asp. På marken växer blåbärsris, kruståtel och lingon. Du kan även träffa på knärot och grönpyrola. I svackor finns starrbevuxna kärr. Insprängt i skogarna finns lyckor och tidigare uppodlade torvmarker, liksom rester efter äldre torp, båtsmanstorp och stugbebyggelse. En restaurerad gammal ängslada står kvar i området.

Växter som trivs i de långvarigt hävdade markerna är slåttergubbe, ängsnattviol, backmåra, jungfrulin, knägräs och stagg. Hamlade träd står också spridda i markerna, särskilt utmed Mörrumsån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Åmma, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra okopplad hund annat än vid jakt
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddsår: 1997

Kommun: Olofström

Karaktär: Ålderdomligt kulturlandskap, Mörrumsån, hagmarker, utmarksskogar

Areal: 63 hektar, varav 62 hektar land och 1 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax söder om Fridafors och sträcker sig västerut från Mörrumsån. Du kör länsväg 126 norrut från Karlshamn mot Ryd. Naturreservatets parkering ligger en knapp kilometer söder om Fridafors/länsgränsen, till höger (öster) om vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Närmaste busshållplats är "Fridafors Kyrkhultsvägen" i Fridafors.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss