Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss på Skeppsbrokajen 4 i Karlskrona.

Telefon

Växeln: 010‑224 00 00
Öppet måndag-fredag, kl. 8-16.30

Diarium: 010‑224 00 50 

Skicka e-post

blekinge@lansstyrelsen.se

Expeditionstider

Måndag – fredag 09.00-11.00; om du exempelvis vill få en handling utlämnad av vår personal.

 • Trettondagsafton 09.00–12.00
 • Skärtorsdag 09.00–14.00
 • Valborgsmässoafton (tisdag-torsdag) 09.00–14.00
 • Valborgsmässoafton som infaller på en fredag 09.00–14.00
 • Dagen före Alla helgons dag 09.00–12.00
 • Den 23 december som infaller på en fredag 09.00–12.00
 • Julafton, nyårsafton, midsommarafton och övriga röda dagar har vi stängt
 • Klämdagar (arbetsdag som infaller mellan två helgdagar) har länsstyrelsen begränsad bemanning och öppet 09.00–11.00

Vi rekommenderar att om möjligt ta tåg eller buss till Karlskrona. Till Blekingetrafikens webbplats Länk till annan webbplats.. Det tar cirka fem minuter att gå från stationen. Information om parkering i Karlskrona centrum Länk till annan webbplats..

Karta och vägbeskrivning på Google maps Länk till annan webbplats..

Vårt organisationsnummer : 202100-2320

Fakturan skickas i första hand elektroniskt (ej e-post) i formatet SFTI Svefaktura via PEPPOL-nätverket.

Skicka e-faktura (svefaktura) via PEPPOL

Adress i PEPPOL: 0007: 2021002320

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Elektronisk fakturering till Länsstyrelsen Blekinge (pdf) Pdf, 329.4 kB.

Mer information om PEPPOL och E-faktura/Svefaktura
E-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Vår fakturaadress

Länsstyrelsen Blekinge
FE 7724
831 90 ÖSTERSUND

Skicka e-faktura (svefaktura) via transportprofil Bas

Tekniska uppgifter

 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • Partsidentitet: 2021002320 (vårt organisationsnummer)
 • GLN: 7340093200202
 • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
 • Teknisk mottagningsadress:
  https://www.proceedo.net/ebms/in/1034

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura (svefaktura) via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura (svefaktura) via länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via blekinge@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Skicka e-faktura (svefaktura) via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Om du inte e-fakturerar i dag

Saknar du ett affärssystem? Då kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedo leverantörsportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. (Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor). Kontakta oss på e-post så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Länsstyrelsen Blekinge har tre bankgirokonton för inbetalningar i Danske bank:

Bg 5051-4694 för verksamhetsmedel
Bg 5051-4686 för ansökningsavgifter och transfereringar
Bg 5291-5006 för deponeringar

Med Filskick kan du på ett enkelt, säkert och smidigt sätt skicka filer på upp till 2 GB till Länsstyrelsen. Du måste bli inbjuden för att skapa ett konto till Filskick. Detta får du enkelt genom att mejla oss på blekinge@lansstyrelsen.se och be om en inbjudan till Filskick.

Upplysning om cookies

Filskick använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies.

Skicka mapp

För att skicka en hel mapp måste du skapa ett så kallat "zip-arkiv". Högerklicka på mappen du vill skicka och välj "Skicka till komprimerad mapp". Då skapas en zip-fil med samma namn som mappen och ändelsen ".zip". Denna fil skickar du sedan med Filskick.

Övrig information

Skickade filer finns tillgängliga i Filskick i maximalt 35 dagar. När en fil laddas ned skickas automatiskt ett nedladdningskvitto så att du vet att din fil har kommit fram och laddats ned. Myndigheten ska registrera handlingar som kommer in skyndsamt.

Mer information om Filskick Länk till annan webbplats.

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Om du vill anmäla att djur far illa ringer du till länsstyrelsens växel på telefon 010‑224 02 13 som kopplar dig till en djurskyddshandläggare.

Om du vill vara anonym ska du inte presentera dig med namn. Vi har telefontid följande tider:

Måndagar kl. 14.00-15.30
Tisdag-fredag kl. 08.30–10.00

Under övrig tid kan Polisen kontaktas på telefon 114 14 om situationen för djuren anses vara så akut att anmälan inte kan vänta till nästa vardag. 

Om ditt ärende rör jakt och vilt ska du ringa vår växel på 010‑224 00 00. Se även sidan om Rovdjur och Viltskador.

Länsstyrelsen ansvarar inte för alla djurfrågor

 • Om anmälan gäller djur som är störande för omgivningen till exempel skällande hundar, ska kommunen kontaktas.
 • Vi ansvarar inte för vilda djur. Om du hittar skadat vilt kontaktar du Polisen genom att ringa 114 14.

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 02 23

Teletal

020 - 22 11 44

Öppet måndag - fredag kl. 08-20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

 • tolka otydligt tal och svåra ord
 • ge stöd för minnet
 • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
 • ta dig genom telefonväxlar.

Teletal Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni

Bildtelefoni Länk till annan webbplats.

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefoni Länk till annan webbplats.

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Ska du delta på ett möte med oss? Vi använder Skype för företag för digitala möten. Du kan delta på mötet med hjälp av webbläsare eller telefon.

Onlinemöten med Länsstyrelsen Pdf, 288.3 kB.

Här hittar du kontaktuppgifter till landshövding och länsråd.

Ulrica Messing, landshövding

Helena Morgonsköld, länsråd

Kontaktas genom:

Petra Sapic
Telefon: 010‑224 02 45
Skicka e-post

Här hittar du kontaktuppgifter till cheferna på de olika avdelningarna.

Ledningsstöd

Ämnesområden: ekonomi, HR, kommunikation, LH-sekreterare, controller & säkerhet.

Helena Morgonsköld, länsråd

Avdelningen för Natur & Klimat

Ämnesområden: miljömål, miljöövervakning, vattenförvaltning, områdesskydd, klimat & energi, GI, naturvårdsförvaltning, åtgärdsprogram för hotade växter och djur, rovdjur, naturum och GIS-samordning.

Markus Forslund, avdelningschef
Telefon: 010‑224 01 36
Skicka e-post till Markus Forslund

Avdelningen för Stöd och Utveckling

Ämnesområden: jakt och viltvård, landsbygdsutveckling, fiske, regional tillväxt, livsmedelskontroll, djurskydd, smittskydd, hållbar social utveckling, rätts (jurister), val, kameraövervakning, trafik- och sjötrafikföreskrifter och kris- och beredskap.

Doris Nicht, avdelningschef
Telefon: 010‑224 02 40
Skicka e-post till Doris Nicht

Avdelningen för Samhällsbyggnad & Miljöskydd

Ämnesområden: kulturmiljö, miljöskydd, förorenade områden, vattenförvaltning, bostadsstöd, plan- och bostadsbyggande, hållbart samhällsbyggande och överklagande kommunala beslut enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken.

Kontakt