Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hoka

Mieån genom Hoka

Foto: Länsstyrelsen

När du besöker naturreservatet Hoka kan du ströva på en grusås beväxt med lövträd och tall intill Mieåns frodiga stränder. Åsryggen är en bevarad rest av Mieåsen.

Naturreservatet bildades ursprungligen för att skydda en oexploaterad del av Mieådalens isälvsavlagringar.

Ådal

I Mieåns dalgång ger en stor mängd istida isälvsavlagringar ådalen dess karaktär. I Hoka löper en välbevarad del av grusås Mieåsen längs åns östra sida.

I det lilla naturreservatet Hoka kan du ströva på den skogsbeklädda åsen med dess lummiga trädskikt, dominerat av ek, bok och tall. I fältskiktet kan du exempelvis finna liljekonvalj, lundkovall och skogsbingel. Grusbackarna har också sin speciella torrängsflora med arter som backsippa, backglim och solvända. Nedanför åsen leder en liten markväg söderut från parkeringen. Längs ån står al och skuggar i norr, medan en gammal, fortfarande öppen åmad tar vid söderöver. Växtligheten är riklig med bland annat fackelblomster, älggräs, strandlysing, nysört, ängsvädd och vattenklöver.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hoka, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld
 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden 1/4 – 1/7
 • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • tälta eller ställa upp husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1974
Kommun: Karlshamn
Karaktär: Ådalgång med åsformation, lövskog
Areal: 3,1 hektar, varav 2,7 hektar land och 0,4 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt