Almö

Almö, betesmark

Foto: Ingegerd Erlandsson/Länsstyrelsen

Almö är ett populärt utflyktsmål för att bada, ha picknick eller promenera längs vandringslederna. I reservatets norra del finns vackra ekhagar och lummiga lövskogar. Söderut domineras landskapet av hedar, hällmarker och strandängar.

Ett viktigt syfte med reservatet är att bevara landskapsbilden med det öppna landskapet där människan under århundraden haft djur på sommarbete. Beteshävden har skapat ett öppet landskap, en kulturmiljö som under det senaste seklet minskat i rask takt i hela Sverige.

Blekinges landskapsdjur

Har du tur så kan du under sommaren få höra brummandet av Blekinges landskapsdjur ekoxen. Denna gigant kan bli åtta centimeter lång och är Europas största insekt. För att se och höra ekoxe är den bästa tiden att besöka Almö i slutet av juni och några veckor framåt. Hanarna flyger då ut på jakt efter honor som ofta sitter i ekar med rinnande sav.

Almö har ett rikt fågelliv. Förutom den sällsynta höksångaren kan du skåda rosenfink, törnskata och törnsångare.

Eken gynnar mångfalden

I norra delens hagmarker finns gamla grova ekar med ståtliga kronor. Eken är en av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. En ek kan bli närmare 1 000 år gammal och är hem åt en mängd arter av djur och växter. Man beräknar att 400–500 lavar, svampar och mossor samt 800–900 olika insekter har eken som viktig eller enda hemvist. På den grova, solbelysta barken växer mossor och lavar. Inuti den murkna stammen lever svampar och insekter.

Svamparna bryter ned träet och insekterna nyttjar veden som föda eller boplats. Då bildas mulm, ett brunt trämjöl som ansamlas inne i den murkna stammen. Mulmen innehåller också spillning från fåglar och fladdermöss, som nyttjar ekarnas håligheter. Ett stort antal olika insekter, varav många är sällsynta, lever i mulmen. De ihåliga träden erbjuder boplats för en rad fåglar.

Friluftsliv och tillgänglighet

I reservatet finns parkeringsplatser, rast- och badplatser, stigar, golfbana och lägerplats. Här finns också stigar, rastplatser och toaletter som är tillgänglighetsanpassade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Almö, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, till exempel genom nedslagning av förtöjningsringar
 • gräva upp växter
 • skada levande eller döda träd eller buskar
 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering
 • framföra motordrivna fordon annat än på upplåtna vägar
 • uppankra eller förtöja båt längre än två dygn annat än vid tillåtna bryggor
 • ställa upp husvagn eller husbil för övernattning annat än på anvisade platser under högst två dygn*
 • tälta längre än två dygn
 • göra upp eld annat än på avsedda platser
 • medföra hund utan koppel förutom vid jakt
 • på ett störande sätt använda ljudanläggning
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande.

* På Almö är uppställning av husvagn eller husbil för natten enbart tillåtet i Tjuraviken.

Ta del av föreskrifter, beslut och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1987

Kommun: Ronneby

Karaktär: Öppna och trädbevuxna betesmarker, skogsmark, strandängar, kust och hav, skärgårdsöar

Areal: 889 hektar, varav 321 hektar land och 568 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Anordningar: Golfbana

Hitta hit

Med bil

Sväng söderut i Hasslörondellen på E22:an mellan Karlskrona och Ronneby. Det finns skyltar mot Almö och du är där efter fyra kilometer. Parkeringsplatser finns markerade längs vägen. Uppställningsplats för husbilar och husvagnar finns i Tjuraviken.

Vägbeskrivning till parkering Betesholmen i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering vid golfbanan i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering Tjuraviken i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering Slätthammar i Google Maps Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning till parkering Almö udde i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Både linje 154 från Ronneby och linje 5 från Karlskrona går till Almö naturreservat. Du kan hoppa av vid någon av busshållplatserna Golfbanan Almö, Slätthammar, Hajvar Almö eller Hasslöbron, samtliga går längs vägen genom reservatet.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss