Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torhamns udde

Foto: Lars-Göran Olsén

Havsdoft, hedar och vidsträckta strandängar inbjuder till promenad och utflykt. Torhamns udde är en internationellt känd fågellokal med ett stort antal häckande och rastande fåglar. Det välbevarade, öppna odlingslandskapet på udden är rikt på fornminnen och har en lång kulturhistoria.

Torhamns udde är ett välbesökt utflyktsmål. Många kommer hit för att skåda fågel, främst under vår och höst då stora mängder flyttfåglar passerar. Särskilt imponerande är ejdersträcket i månadsskiftet mars-april, då tusentals ejdrar kan sträcka förbi under en och samma dag. Vid denna tid passerar också stora flockar med gäss och vadare, på väg till sina häckningsplatser i norr.

Svartvit aristokrat

Även under sommaren är det full aktivitet, när ett stort antal häckande fåglar söker föda i de långgrunda vikarna. Stiligast av dem alla är skärfläckan, med distinkt svartvit dräkt och en elegant uppåtböjd och långsmal näbb.

Blomsterrika betesmarker

Betande kreatur håller landskapet öppet och bevarar ett värdefullt kulturarv. Samtidigt räddas många av de känsliga och ovanliga växter som bara kan leva i öppna betesmarker. På udden växer till exempel de vackra orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar. Här blommar också vårkällört och granspira. Dessa båda växter har svårt att överleva i högt gräs vilket innebär att det finns risk att de försvinner helt om betet upphör. Att vårda betesmarkerna på Torhamns udde är ett sätt att rädda dem.

Miljön under ytan

Vikarna kring Torhamns udde är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. I det grunda vattnet finns gott om föda i form av musslor, snäckor och små kräftdjur. På bottnen finns en rik algflora. Här växer till exempel flera olika arter av kransalger, en typ av alger som innehåller kalk vilket gör att de känns ”krispiga”. Många kransalger är känsliga för övergödning och försvinner om vattenmiljön förorenas av närsalter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Torhamns udde, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • störa djurlivet
 • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
 • tälta eller uppställa husvagn
 • utan tillstånd av markägaren eller förvaltaren annat än tillfälligt upplägga båt på strand
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägen fram till parkeringsplatsen vid skjutstationen
 • under tiden 1 april -15 juli landa vid eller beträda Båtaskär och Hammaröra samt att under samma tid ankra eller varaktigt uppehålla sig intill 50 meter från dessa öar.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1977

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Strandängar, naturbetesmarker, fågellokal, hav med grund botten

Areal: 511 hektar, varav 129 hektar land

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Ta av från E22 i Jämjö mot Torhamn. Följ vägen rakt söderut från Torhamns kyrka. Närmaste busshållplats är Torhamn cirka en kilometer norr om reservatet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss