Torhamns udde

Torhamns udde

Foto: Lars-Göran Olsén

Havsdoft, hedar och vidsträckta strandängar inbjuder till promenad och utflykt. Torhamns udde är en internationellt känd fågellokal med ett stort antal häckande och rastande fåglar. Det välbevarade, öppna odlingslandskapet på udden är rikt på fornminnen och har en lång kulturhistoria.

Torhamns udde är ett välbesökt utflyktsmål. Många kommer hit för att skåda fågel, främst under vår och höst då stora mängder flyttfåglar passerar. Särskilt imponerande är ejdersträcket i månadsskiftet mars-april, då tusentals ejdrar kan sträcka förbi under en och samma dag. Vid denna tid passerar också stora flockar med gäss och vadare, på väg till sina häckningsplatser i norr.

Svartvit aristokrat

Även under sommaren är det full aktivitet, när ett stort antal häckande fåglar söker föda i de långgrunda vikarna. Stiligast av dem alla är skärfläckan, med distinkt svartvit dräkt och en elegant uppåtböjd och långsmal näbb.

Blomsterrika betesmarker

Betande kreatur håller landskapet öppet och bevarar ett värdefullt kulturarv. Samtidigt räddas många av de känsliga och ovanliga växter som bara kan leva i öppna betesmarker. På udden växer till exempel de vackra orkidéerna nattviol och jungfru Marie nycklar. Här blommar också vårkällört och granspira. Dessa båda växter har svårt att överleva i högt gräs vilket innebär att det finns risk att de försvinner helt om betet upphör. Att vårda betesmarkerna på Torhamns udde är ett sätt att rädda dem.

Miljön under ytan

Vikarna kring Torhamns udde är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk. I det grunda vattnet finns gott om föda i form av musslor, snäckor och små kräftdjur. På bottnen finns en rik algflora. Här växer till exempel flera olika arter av kransalger, en typ av alger som innehåller kalk vilket gör att de känns ”krispiga”. Många kransalger är känsliga för övergödning och försvinner om vattenmiljön förorenas av närsalter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Torhamns udde, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd och buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • störa djurlivet
 • släppa hund, katt eller andra djur fria inom området
 • tälta eller uppställa husvagn
 • utan tillstånd av markägaren eller förvaltaren annat än tillfälligt upplägga båt på strand
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägen fram till parkeringsplatsen vid skjutstationen
 • under tiden 1 april -15 juli landa vid eller beträda Båtaskär och Hammaröra samt att under samma tid ankra eller varaktigt uppehålla sig intill 50 meter från dessa öar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Toalett Toalett
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1977
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Strandängar, naturbetesmarker, fågellokal, hav med grund botten
Areal: 511 hektar, varav 129 hektar land
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version