Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brötalyckorna

Bokskog i Brötalyckorna

Foto: Miljöförbundet Blekinge Väst

Naturreservatet Brötalyckorna är ett litet, tätortsnära bok- och ekskogsområde med många spännande och skyddsvärda arter knutna till de grova träden.

Sölvesborgs kommun har bildat naturreservatet som innehåller många skyddsvärda arter som trivs i skogar med ädellövträd. De sällsynta arterna trivs även i stora träd som växer i öppna landskap. Här kan du hitta till exempel hitta skalbaggarna bokblombock och prydnadsbock och lavarna skärelav och stiftklotterlav. Dessutom trivs svamparna solkremla, igelkottsröksvamp och oxtungsvamp i den här miljön.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Brötalyckorna, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller ta bort död ved från naturreservatet
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld, annat än på särskilt markerad grillplats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon, annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • rida eller köra med häst annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då bara på iordningställd parkeringsplats
 • på störande sätt använda radio, cd-spelare eller liknande, eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet, som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • plocka mossor, lavar eller svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur annat än för vetenskapliga undersökningar och då endast på ett sätt som inte skadar eller förstör deras livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2007

Kommun: Sölvesborg

Karaktär: Ädellövskog, friluftsliv

Areal: Cirka 2 hektar

Markägare: Sölvesborgs kommun

Förvaltare: Sölvesborgs kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Brötalyckorna ligger tätortsnära längs Brötalyckevägen, cirka två kilometer sydväst om Sölvesborgs järnvägsstation. Det finns ingen parkering vid naturreservatet men närmaste busshållplats är ”Falkvik Lövängsvägen”, ungefär 100 meter öster om naturreservatet.

Sök resa hos Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss