Kulturmiljöer

I Blekinge finns många värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöerna belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid.

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss