Kulturmiljöer

I Blekinge finns många värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöerna belyser viktiga skeden i länets historia och berättar om hur samhället har utvecklats från medeltiden till vår moderna tid.