Västra Skällön

Naturreservatet Västra Skällön består av gamla betesmarker och omgivande vattenområde.

På ön växer spridda träd samt enar och tätare busksnår av slån, hagtorn och nypon. Stränderna är steniga med inslag av gruspartier, men det finns även ytor med havsstrandäng. Ön har landförbindelse.

Runsten på Västra Skällön

Foto: Robert Ekholm

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Västra Skällön, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada växande träd och buskar eller vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter störa djurlivet
 • släppa hund eller katt fria i området
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt
 • varaktigt tälta eller uppställa husvagn
 • parkera annat än på iordningställda platser

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1971
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Betespräglad ö
Areal: 43 hektar, varav 16 hektar land
Ägare: Karlskrona kommun
Förvaltare: Karlskrona kommun
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version