Vind i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Rollsö

Rollsö, badvik

Foto: Lars-Göran Olsén

Naturreservatet Rollsö ligger nära Karlskrona centrum och är ett utflyktsmål för dig som har båt, som gillar att bada och är intresserad av militärhistoria. Reservatet som består av Rollsö och Rolsöflöt var tidigare militärt område.

Stora delar av vattenområdet är djupare än 3 meter med ett största djup på cirka 5 meter. På västra sidan av Rollsö i Vanösundet finns en brygga med djupt vatten. Stränderna norr om bryggan och på den norra delen av ön består till stor del av klippor. Där finns också en liten badvik med sandbotten. På öns södra och östra sida har stränderna block eller är steniga.

Gles björkskog

På ön växer en gles björkskog med inslag av rönn och fågelbär. Buskskiktet är tätt med främst slån och en. På grundare jordar finns rosenbuskar och björnbär. Längs de steniga stränderna växer en del äldre alar och björk. I vattnet är blåstång vanlig på stenar och klippor. De högsta delarna av Rollsö når drygt 8 meter över havet. Öster om Rollsö finns ett mindre skär, Rollsöflöt, som är en kal berghäll.

Militärt förflutet

På Rollsö har funnits tungt luftvärn, LV 104. Batterivärn Rollsö, med tre värn för 7,5 centimeters luftvärnskanoner. Anläggningen var en del av Karlskronas luftförsvar. Anläggningen kompletterades senare med ytterligare ett pjäsvärn. Ett ammunitionsförråd byggdes 1938 vid bryggan i Vanösundet.

År 1940 byggdes tre skyddsrum och under andra världskriget, 1939–45, byggdes baracker. De användes under perioden 1958 till 1991 till läger och utbildning för Sjövärnskåren.

Efter att Sjövärnskåren lämnade ön har byggnaderna förfallit och de tidigare öppna områdena växte igen. Sommaren 2007 revs de fallfärdiga byggnaderna. Det tidigare bebyggda området städades upp och de före detta öppna områdena röjdes på buskar.

Efter att besöksförbudet togs bort har ön blivit ett populärt besöksmål för båtägare. Bryggan i Vanösund kan ta emot lite djupgående segelbåtar och på hela den norra halvan av ön finns fina förtöjningsplatser vid berghällarna.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rollsö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada kvarlämnade anläggningar från den militära användningen av ön
 • otillbörligt störa djurlivet skada vaxande eller döda trad och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra hund eller katt som inte är kopplad
 • tälta mer an tre dygn i sträck
 • göra upp eld annat än på anvisad eldplats
 • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Skärgårdsö, friluftsliv
Areal: 71 hektar, varav 9,6 hektar är land och 61,4 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version