Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rollsö

Vik med liten båt, klipphällar, gräsmark, lövträd.

Foto: Lars-Göran Olsén

Naturreservatet Rollsö ligger nära Karlskrona centrum och är ett utflyktsmål för dig som har båt, som gillar att bada och är intresserad av militärhistoria. Reservatet som består av Rollsö och Rollsöflöt var tidigare militärt område.

Stora delar av vattenområdet är djupare än 3 meter med ett största djup på cirka 5 meter. På västra sidan av Rollsö i Vanösundet finns en brygga med djupt vatten. Stränderna norr om bryggan och på den norra delen av ön består till stor del av klippor. Där finns också en liten badvik med sandbotten. På öns södra och östra sida har stränderna block eller är steniga.

Gles björkskog

På ön växer en gles björkskog med inslag av rönn och fågelbär. Buskskiktet är tätt med främst slån och en. På grundare jordar finns rosenbuskar och björnbär. Längs de steniga stränderna växer en del äldre alar och björk. I vattnet är blåstång vanlig på stenar och klippor. De högsta delarna av Rollsö når drygt 8 meter över havet. Öster om Rollsö finns ett mindre skär, Rollsöflöt, som är en kal berghäll.

Militärt förflutet

På Rollsö har funnits tungt luftvärn, LV 104. Batterivärn Rollsö, med tre värn för 7,5 centimeters luftvärnskanoner. Anläggningen var en del av Karlskronas luftförsvar. Anläggningen kompletterades senare med ytterligare ett pjäsvärn. Ett ammunitionsförråd byggdes 1938 vid bryggan i Vanösundet.

År 1940 byggdes tre skyddsrum och under andra världskriget, 1939–45, byggdes baracker. De användes under perioden 1958 till 1991 till läger och utbildning för Sjövärnskåren.

Efter att Sjövärnskåren lämnade ön har byggnaderna förfallit och de tidigare öppna områdena växte igen. Sommaren 2007 revs de fallfärdiga byggnaderna. Det tidigare bebyggda området städades upp och de före detta öppna områdena röjdes på buskar.

Efter att besöksförbudet togs bort har ön blivit ett populärt besöksmål för båtägare. Bryggan i Vanösund kan ta emot lite djupgående segelbåtar och på hela den norra halvan av ön finns fina förtöjningsplatser vid berghällarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Rollsö, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada mark
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • skada kvarlämnade anläggningar från den militära användningen av ön
  • otillbörligt störa djurlivet skada vaxande eller döda trad och buskar eller vegetation i övrigt
  • medföra hund eller katt som inte är kopplad
  • tälta mer an tre dygn i sträck
  • göra upp eld annat än på anvisad eldplats
  • nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddsår: 2010

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Skärgårdsö, friluftsliv

Areal: 71 hektar, varav 9,6 hektar är land och 61,4 hektar vatten

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet består av två öar, Rollsö och Rollsöflöt, i de västra delarna av Karlskrona skärgård, samt vattnet runtomkring. Rollsö ligger nära Karlskrona centrum, väster om Saltö i Danmarksfjärden. Du kan bara nå reservatet med båt.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss