Karttjänster och geodata

Söker du en karta eller geodata över ett specifikt område? Här har vi samlat Länsstyrelsens karttjänster och WMS-tjänster.

Länsstyrelsen erbjuder kostnadsfria karttjänster för både allmänheten och professionella användare. Karttjänsterna kan du titta på direkt i webben. Vi har även en nationell geodatakatalog där du kan ladda ner rikstäckande och regionala geodata. I katalogen hittar du också våra WMS-tjänster.

Vår geodatakatalog

Licens för öppna data

Licenstypen för Länsstyrelsernas öppna geodata anges i metadata för varje dataset i Geodatakatalogen.

Sammanställningar av data

I vår nationella geodatakatalog kan du kostnadsfritt ladda ner geodata. Här finns både rikstäckande- och regionala geodata från landets 21 länsstyrelser, samt information om vilka villkor som gäller för användandet av Länsstyrelsernas geodatamängder. Här hittar du även Länsstyrelsens INSPIRE-data, samt länkar till andra myndigheters geodata. 

Länsstyrelsens INSPIRE-data Länk till annan webbplats.

Lista med länkar till andra myndigheters geodata Länk till annan webbplats.

Använd sökrutan längst upp till vänster för att enkelt söka fram geodata. Du kan filtrera sökningen på ämnesområden, ansvarig organisation eller datum. Läs mer om hur du använder geodatakatalogen i vår manual.

Användarmanual - sökning i geodatakatalogen Pdf, 1.1 MB.

Våra karttjänster

Länsstyrelserna har många karttjänster som du kan använda direkt på webben. Om du behöver hjälp med att använda karttjänsterna kan du läsa vår manual.

Användarmanual för karttjänster (webbGIS) Pdf, 1.6 MB.

Karttjänster i Blekinge län

Länsstyrelsen Blekinge har en karttjänst för att presentera geografisk information, detta webbGIS kallar vi för Länsfakta Blekinge.

Kartan innehåller ett urval av olika kartskikt som länsstyrelsen producerat men också information från andra myndigheter, bland annat information om olika riksintressen, skyddad natur och fornlämningar.

Detta webbGIS vänder sig såväl till allmänhet som för professionella användare.

Länsfakta Blekinge Länk till annan webbplats.

Observera att webbgiset inte gör anspråk på att redovisa alla de allmänna intressen som man behöver ta hänsyn till vid exempelvis översiktsplanering i en kommun. Innehållet kompletteras med mer information allt eftersom.

Ämnesspecifika kartor

Grön infrastruktur

Redovisar underlag framtaget i arbetet med grön infrastruktur. I detta webbGIS kan man bland annat se täthetsanalyser, värdekärnor och förslag till värdetrakter.

Grön infrastruktur i Blekinge Länk till annan webbplats.

Vill du ladda ner data från Länsstyrelsen Blekinge så finner du dessa i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Frågor om riksintressen och nationella data: geodata@lansstyrelsen.se

Teknisk support: lstgissupport@lansstyrelsen.se

Kontakt