Svenö

Svenö

Foto: Robert Ekholm

Svenö är en av skärgårdens många utflyktspärlor. Sommartid erbjuder ön fina möjligheter till bad- och promenader. Likt många andra öar i Blekinges östra skärgård har Svenö använts för sommarbete.

På öns västra udde finns rester av en husgrund, en brunn samt odlad mark omgiven av stenmurar. Ända in på 1960-talet bodde och livnärde sig en familj på ön. Idag går betesdjur på ön för att bevara de öppna markerna.

Grunda sprickdalar

Svenö karakteriseras av grunda sprickdalar omgivna av bergsryggar i nord-sydlig riktning. Hällmarker, torra gräshedar, fuktiga gräsmarker med täta buskage av en, slån, hagtorn och nypon dominerar det nästan trädfria landskapet

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Svenö, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • störa djurlivet
  • medföra ej kopplad hund
  • uppställa husvagn
  • att mer än ett dygn tälta eller ha båt förtöjd
  • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
  • på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1975
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Skärgårdsö med betesmark, båtburet friluftsliv
Areal: 88 hektar, varav 24 hektar land och 64 hektar vatten
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version