Skärva

Foto: Robert Ekholm

Skärva herrgård byggdes vid slutet av 1700-talet. Den omges av ett tilltalande herrgårdslandskap. Här kan du uppleva artrika ädellövskogar där murgrönan klättrar i träden. Det finns stränder, ängar, hagar, lundar och kärr.

Skärva har troligen fått sitt namn efter de många blocksamlingar, skärv, som finns inom området. Skärva herrgård, som byggdes av skeppsbyggaren Fredrik Henrik af Chapman, är tillsammans med den angränsande parken byggnadsminne sedan 1975.

Ädellövskog och hagmarker

Inom reservatet finns ädellövskog med bland annat bok, ek, ask, lind och avenbok. Om våren täcks marken av vitsippor, vårlök, lungört, tandrot och många andra örter. Hagmarker med gamla träd och öppna naturbetesmarker med strandängar ger en stor mångfald av växter och djur.

De gamla träden utgör livsmiljöer för lavar, tickor och insekter. Det lägre djurlivet är mycket intressant, här finns vedlevande insekter som trivs i de gamla grova träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Skärva, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar och odlingsrösen
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar och parkeringsplatser
 • gräva upp växter eller skada levande eller döda träd
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • tälta eller uppställa husvagn
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare eller på annat sätt åstadkomma störande ljud
 • rida eller cykla annat än på vägar.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet inom skogsmark eller naturbetesmark
 • plocka svamp och insamla insekter.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1995

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Herrgårdslandskap, ädellövskogar, stränder, ängar, hagar, lundar, kärr, marin miljö

Areal: 230 hektar, varav 160 hektar land och 70 hektar vatten

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Med bil

Följ skyltning från E22. Om du kommer västerifrån, ta av vid trafikplats 61 i Nättraby. Om du kommer österifrån, ta av vid trafikplats 62 vid Ryttarliden.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Med kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Skärva cirka 300 meter norr om reservatet och som trafikeras av linje 5.

Sök resa med Blekingetrafiken Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss