Björstorps hage

Björstorps hage bord

Foto: Ingegerd Erlandsson

Blomsterprakten i naturreservatet Björstorps hage är väl värt ett besök under våren. Här finns en ovanligt rik lundflora med många arter som blommar innan träden slagit ut. Hagen ligger på gränsen mellan skogsbygd och jordbruksbygd.

Tidigt på våren hittar du till exempel blåsippa, svalört, vårlök, slok- och smånunneört, gullpudra, vätteros, skogsbingel och gulsippa i Björstorps hage. Längre fram på våren blommar lungört och orkidén Sankt Pers nycklar. Marken användes tidigare för höskörd och som betesmark.

Hasselns viktiga funktion

Det finns gott om klibbal, ask, björk och hassel i naturreservatet. Hasseln var förr vanlig på lövängar. Den gav nötter att äta och virke till verktygsskaft. Löven ansågs göda marken.

Nötkråkan har bra minne

Nötkråkan samlar in nötter i hasselbestånden under sensommaren och hösten. Nötterna sparas i marken och fågeln kommer ihåg precis var den har gömt dem, även om snön har fallit. Under våren och sommaren hörs även fåglar som gärdsmyg, svarthätta och större och mindre hackspett i Björstorps hage.

Björstorpshage gulsippa

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björstorps hage, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada eller förstöra fast naturföremål
  • skada växande träd eller buskar eller gräva upp örter
  • störa djurlivet inom området
  • inte släppa hund lös, annat än i samband med utövande av lovlig jakt
  • framföra motordrivet fordon inom området
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1962
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Hagmark
Areal: 3 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat

Blekinges naturreservat

Under broschyrer ligger en krysslista för Blekinges naturreservat som du kan ladda ner.

Vill du söka efter reservat via karta eller utifrån naturtyper eller anordningar, så gör du det under Besöksmål.

Här kan du se vilka naturreservat som finns uppdelade efter kommun.

Krysslista Krysslista Blekinges naturreservat
Länk till Blekinge utflyktsguide, pdf
Blekinge Excursion Guide Blekinges utflyktsguide engelska
Przewodnik wycieczkowy po Regionie Blekinge Blekinges utflyktsguide polsk version