Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Björstorps hage

Björstorps hage bord

Foto: Ingegerd Erlandsson

Blomsterprakten i naturreservatet Björstorps hage är väl värt ett besök under våren. Här finns en ovanligt rik lundflora med många arter som blommar innan träden slagit ut. Hagen ligger på gränsen mellan skogsbygd och jordbruksbygd.

Tidigt på våren hittar du till exempel blåsippa, svalört, vårlök, slok- och smånunneört, gullpudra, vätteros, skogsbingel och gulsippa i Björstorps hage. Längre fram på våren blommar lungört och orkidén Sankt Pers nycklar. Marken användes tidigare för höskörd och som betesmark.

Hasselns viktiga funktion

Det finns gott om klibbal, ask, björk och hassel i naturreservatet. Hasseln var förr vanlig på lövängar. Den gav nötter att äta och virke till verktygsskaft. Löven ansågs göda marken.

Nötkråkan har bra minne

Nötkråkan samlar in nötter i hasselbestånden under sensommaren och hösten. Nötterna sparas i marken och fågeln kommer ihåg precis var den har gömt dem, även om snön har fallit. Under våren och sommaren hörs även fåglar som gärdsmyg, svarthätta och större och mindre hackspett i Björstorps hage.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björstorps hage, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada eller förstöra fast naturföremål
  • skada växande träd eller buskar eller gräva upp örter
  • störa djurlivet inom området
  • inte släppa hund lös, annat än i samband med utövande av lovlig jakt
  • framföra motordrivet fordon inom området
  • tälta eller ställa upp husvagn.

Ta del av beslut, föreskrifter och skötselplan i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1962

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Hagmark

Areal: 3 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kör på E22:an mot Jämjö. Kör in på avfarten Tornby vid Torstäva rastplats och fortsätt norrut. Efter två kilometer har du naturreservatet på höger sida. Parkeringsplatser finns vid vägen.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss