Tallet

Foto: Robert Ekholm

I naturreservatet Tallet får du uppleva en naturskog med gamla tallar och granar. Den har vuxit upp på svedjemark, troligen i början av 1800-talet.

Naturreservatet Tallet består av barrnaturskog med gammal tall och gran. Större delen av skogen har varit frivilligt fredad av markägaren sedan 1884. Det första formella skyddet för en del av området genomfördes 1961.

Gammal tallskog

Tallet är ett fint exempel på en sedan mycket lång tid fredad naturskog som uppkommit efter svedjebruk och därefter har fått utvecklas fritt. De äldsta träden i området är omkring 200 år. Tidigare dominerades skogen av tall och björk, men idag har granen brett ut sig alltmer i området. Träden är grova och högstammiga. Död ved finns i riklig mängd i form av torrakor, högstubbar och lågor. Vegetationen är artfattig och består främst av fläckvis växande blåbärsris och lingon, samt ekorrbär och kruståtel. Flera rödlistade eller i övrigt ovanliga arter förekommer i området, bland annat den lilla barrskogsorkidén knärot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Tallet, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • framföra fordon annat än på väg
 • rida eller cykla annat än på väg
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • anordna lägerverksamhet eller tävling.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Ta del av beslut, skötselplan och föreskrifter i sin helhet via Naturvårdsverkets verktyg Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Klicka på naturreservatets namn och välj fliken ”Dokumentation” för att ta del av dokumenten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddsår: 1961, ändrat 2004 och 2016

Kommun: Ronneby

Karaktär: Barrnaturskog, tallskog

Areal: 17 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kör vägen söderut från Hjortsberga kyrka och sväng mot Edestad. Efter cirka 1,5 kilometer tar du en mindre väg norrut över järnvägen mot Boahaga. Efter 1 kilometer svänger du till höger in på en grusväg mot Johannishus. Följ grusvägen 1 kilometer och du kommer till naturreservat Tallet.

Vägbeskrivning i Google Maps Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss