Ko som betar

Betesförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Det är bra om djur betar på våra betes- och ängsmarker så att de inte växer igen. På så sätt bevarar vi den biologiska mångfalden och kulturhistoriska värden.

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Senast uppdaterad

Eskil Persson

Skicka e-post till Eskil Persson

073-919 66 81

Mellan Örebro och Glanshammar

ca 1 hektar

F.d åker / vall med lite träd. Tillgång till el och vatten. Kan ev hjälpa till att stängsla.

2020

Björn Stålhammar

Skicka e-post till Björn Stålhammar

070-5677225

Lekeberg

5 hektar

Gammal betesmark, stängslad med både el och taggtråd, behöver översyn. Vatten och daglig tillsyn finns.

2020

Sven-Ove Larsson

Skicka e-post till Sven-Ove Larsson

073-262 72 83

Mellan Hallsberg och Pålsboda.

1 hektar

Betesmark, stängslat. El och vatten finns.

2020

Frida Chebat

Skicka e-post till Frida Chebat
073-043 16 73

Mogetorp
1 hektar

Ängsmark, el och vatten finns att tillgå, ej stängsel.


Marketta
Jaala Svensson

Skicka e-post till Marketta Jaala Svensson
070-7986775

Lekebergs kommun
1hektar

Betesmark med delvis lövträd, ej stängsel. Kan hjälpa till med tillsyn och ev. vatten.


Lars Arousell

Skicka e-post till Lars Arousell
070-584 58 92

Laxå/
Finnerödja

1 hektar

Ängsmark. Betesmark.


Sture Wilhelmson

Skicka e-post till Sture Wilhelmson
070-150 63 65

Östansjö, knappt en hektar

Tidigare vall. Även bete för får/häst. El finns. Inte stängslat. Diskutera vatten och tillsyn.


Thomas Dedorson

Skicka e-post till Thomas Dedorson
072-341 26 09

Tjusebotorp Örebro 1,2 hektar

Fårstängslad (ej el)  ängsmark. Litet hörn med skog. Tillgång till vatten inkl brunnsvatten


Lars-Gunnar Lannhard

Skicka e-post till Lars-Gunnar Lannhard
070-663 60 90

Hardemo, Kumla
1 hektar

Hagmark, vatten finns, inget stängsel


Jan-Erik Eriksson

Skicka e-post till Jan-Erik Eriksson
070-666 88 86

Stora Mellösa
10 hektar

Blandad mark med en del träd buskar, på väg att växa igen. Vatten från källa. Ej stängslat.


Hans Lind

Skicka e-post till Hans Lind
070-583 45 82

Kväggeshyttan (ca 1 mil v Karlskoga)
4 hektar tillgängligt

Betesmark på udde med tillgång till sjövatten. Ej stängslat.


Sven Owe Svensson

Skicka e-post till Sven Owe Svensson
070-452 48 46

​Hardemo,
Kumla
3 hektar

Äng och områden med träd, vatten från sjö, inget stängsel. Diskutera tillsyn.


Christofer Kärrdahl

Skicka e-post till Christopher Kärrdahl
0705-35 22 38

Frövi - Ullersätter
2,25 hektar

Öppen betesmark med en korsande bäck. Stängslat med blanktråd.
Tillgång till el och vatten.


Belinda och Erik Neander

Skicka e-post till Belinda och Erik Neander
073-385 68 23

Kumla Ekeby
2,5 hektar

Betesmark


Björn Nordzell

Skicka e-post till Björn Nordzell
070-8835974

Lerbäck

Restaurerad ängsmark. Efterbete efter slåtter. Aug-sept. El.stängsel


Anders Svensson

Skicka e-post till Anders Svensson

070-542 00 28

Ervalla
7,5 hektar

Betesmarker,
stängsel behöver lagas, vatten finns


Peter Fahlgren

Skicka e-post till Peter Fahlgren

070-377 84 61

Vasselhyttan

19 hektar

Vanliga vallar samt visst

skogsbete.


Per-Erik Persson

073-345 08 06

Pålsboda, Hallsbergs kommun
10 hektar

Betesmark, gammal åkermark och skog. Vatten kan ordnas. Ej stängslat. Tillsyn kan diskuteras.


Henrik Perrin

Skicka e-post till Henrik Perrin

070-946 04 20

Rockesholm/
Skärhyttan,
ca 2 hektar

Nyröjd betesmark med enstaka träd, gräns mot sjö. Viss tillsyn. Ej stängslat. El finns.


Conny Edberg

0705-29 39 00

Egersta, Tysslinge, Örebro kommun
8 hektar

Betesmark, delvis stängslat. Vatten finns.


Rolf Holmberg

Skicka e-post till Rolf Holmberg
070-663 73 28

Västra Salbofall Ljusnarsbergs kommun
9 hektar

Betesmark under restaurering. Rovdjursavvisande  stängsel. Vatten finns. Tillsyn enligt överenskommelse.Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Djurslag

Senast uppdaterad

Karin Pettersson

Skicka e-post till Karin Pettersson

073-5919468

Örebro

Hästar

2020

Kjell Svahn

Skicka e-post till
Kjell Svahn

070-7873954

Söker 10-20 hektar.
Vintrosa + 2 mil

Ekologiska
mjölkas
stut


Sverker Dahlander

Skicka e-post till Sverker Dahlander

070-5302497

Söker cirka 10 hektar. Pålsboda

Får


Tobias Andersson

Skicka e-post till Tobias Andersson
073-6951850

Gotland (Kan tänka mig beta på fastlandet också.)

Nöt


Jörgen Pettersson

Skicka e-post till Jörgen Pettersson
070-3837283

Askersunds kommun

Ekologisk nöt


Camilla

Skicka e-post till Camilla

070-5500154

Askersund, Kumla, Hallsberg

Får


Elvira

Skicka e-post till Elvira

070-4911849

Örebro, Kumla + 4 mil,

Söker bete med hästkompisar, instängslat och med tillgång till vatten.

Häst


Kristina Lorenz

Skicka e-post till Kristina

070-2010995

Örebro, Stora Mellösa, Odensbacken.
Söker beten från 3 hektar och uppåt. Tillgång till vatten och el bör finnas.

Islandshäst


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.Kontakt