Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Betesförmedling

Betesförmedlingen är en sammanställning med kontaktuppgifter som är till för dig som är markägare som söker betesdjur och djurägare som söker betesmark. Hittar du inte vad du söker är du välkommen att fylla i formuläret och anmäla intresse. Uppgifterna ligger kvar i två år. Glöm inte att titta in med jämna mellanrum då sidan uppdateras vart eftersom med nya intresserade.

Karttjänst för betesförmedling

I karttjänsten kan du se var det finns mark som erbjuds för bete (gröna fyrkanter) och var det finns djurägare som letar bete till sina djur (lila cirklar).

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Det är bra om djur betar på våra betes- och ängsmarker så att de inte växer igen. På så sätt bevarar vi den biologiska mångfalden och kulturhistoriska värden.

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.

Markägare som vill hitta djur som kan beta


Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Senast uppdaterad

Anton Östman

Skicka e-post till Anton Östman

0768376980

Adolfsberg

1,3 ha.

Hästhagar. Ängsmark, en del träd och små dungar. El-stängsel. Tillsyn finns, ligger i anslutning till bostad.

2024

Britt Sjökvist

Skicka e-post till Britt Sjöqvist

0761250300

Svenshyttan, Lekebergs kommun.

2 ha fält + 5 ha skog.

Hassel och aspskog som gärna får betas, även alskog och gran, med 2 ha fält bredvid som hagar går att dra in till. Intill bostadshus och trädgård.

2023

Solveig Oskarsson

0738036640

Yxe, söder Lindesberg.

5,5 hektar + eventuellt minst lika mycket till mot Järleån där staketet behöver översyn.

Betesmark och åkermark, tillgång till skydd / ladugård.

Rovdjursstängsel runt allt.

2023

Marie Larsson

Skicka e-post till Marie Larsson 0733297307

Farbrorstorp, Lekeberg
Cirka 0,7 hektar

Ängsmark/skog, 140 cm fårstängsel samt elfårnät mot trädgård. Full tillsyn. Vatten finns.

2023

John Söderström

Skicka e-post till Johan Söderström
0704949788

Lekeberg
1 hektar

Ängsmark, el, vatten, daglig tillsyn. För närvarande endast stolp för stängsel.

2023

Björn Lagerman

Skicka e-post till Björn Lagerman 0705603893

Gammelbo

5 hektar

2 ha vall 3 ha betesmark, el o vatten, tillsyn nej, stängsel beviljat rovdjur.

2023

Kristine Eriksson

Skicka e-post till Kristine Eriksson 0706162112

Hackvad, Fjugesta

Cirka 3 hektar

Gammal, ganska gles vall/äng. Finns även cirka 0,5 ha skog i angränsande. Ligger runt vårt boningshus så tillsyn kan hjälpas till med. Tillgång till vatten finns samt ansluta till el. Tyvärr inget stängslat i dagsläget.

2023

Eric Prosper

Skicka e-post till Eric Prosper 0738170882

Gusselby

0,5 hektar

Vatten, el och stängsel.

2023

Marcus Ohlsson

Skicka e-post till Marcus Ohlsson 0733733023

Magria, Fjugesta

1 hektar

Gräs. Ett gammalt bete som används fram till 2021. Stängslat, finns skugga el och vatten.

2023

Sveaskog

Skicka e-post till Sveaskog 0702549661

Skogaholm

10,1 hektar

Ostängslat, ingen tillsyn

2023

Marika Gustavson

Skicka e-post till Marika Gustavson 0703147312

Viby

10 hektar

Hästhage

2023

Annsofi Berglund

Skicka e-post till Annsofi Berglund 0705680322

Sävsjön, Hällefors

2 hektar

Gammal åkermark, viss del gammal hagmark. Finns rovdjursstängsel men djurägaren får trimma under tråd och titta över. Material finns om det behövs. Kallkälla i hagen, vi har använt trädgårdsslang med självtryck. Viss tillsyn efter överenskommelse.

2023

Erika Bjerström

Skicka e-post till Erika Bjerström 0708847374

Järnboås, Nora Kommun

4000 kvm

Ängsmark, sly med björk. Bäck finnes. Ej inhägnat. Tillsyn inget problem från boningshuset.

2023

Carin Neanro

Skicka e-post till Carin Neanro 0703611105

Lillkyrka

5 hektar

Gammal betesmark med en del träd, så att skugga finns. Finns en del stolp, men inte fullt stängslat, vatten finns att tillgå. Vi kan hjälpa till med viss tillsyn enligt överenskommelse.

2023

Anna Larsson

Skicka e-post till Anna Larsson 0763969628

Hidingsta, 12 km sydost om Örebro

3.0 ha + 17 ha

Gammal hage, delvis i skogsparti, inget stängsel finns (3.0 ha).

Gräs i björkområde på del av området, resterande gränsar mot Kvismaren. Stängsel finns men behöver underhåll.

2023

Anna Block

Skicka e-post till Anna Block 0709697502

Degerfors

8 hektar

Fårstängsel med tråd överst - behöver ses över då de ej använts på några år. Skydd anpassat för får finns. Även små skogspartier för skydd för ex häst. Skulle gå att ordna en ligghall i ladan. Vatten finns. Ingen tillsyn.

2023

Linda Inehag

Skicka e-post till Linda Inehag 070-302 87 27

Markebäck Askersund

1 hektar

Ängsmark, gräs. Halva ytan stängslad, el , vatten och tillsyn finns.

2023

Lars-Gunnar Lannhard

Skicka e-post till Lars-Gunnar Lannhard 0706636090

Sköllersta

2 hektar

Beväxt träda på åkermark. Vatten finns, ej stängsel och tillsyn.

2023

Charlotta Svebeus

Skicka e-post till Charlotta Svebeus 0732708881

Norr Lindesberg, Grimsö

cirka 5 hektar

Blandskog och delvis öppen mark , vatten, tillsyn sommarhalvår

2023

Helen Spjuth

Skicka e-post till Helen Spjuth 0702276674

Grängen Hällefors

5 hektar

Åker/björkhage

2023

Camilla Holm

Skicka e-post till Camilla Holm 0707214902

Storå

1 hektar

Gammal hagmark. Bostadshus finns nära marken så viss tillsyn. Stängsel saknas.

2023

Lars Öhlin

Skicka e-post till Lars Öhlin 0708559260

Kumla

0,8 hektar

Bete som är stängslat med fårstängsel går enkelt att komplettera med en eltråd. El o vatten är framdraget, tillsyn finns.

2023

Ulf Karlsson

Skicka e-post till Ulf Karlsson

 

0703176393

Södra Tångeråsa, Lekeberg. 11,5 ha. Kan delas upp i mindre delar.

Gamla beteshagar och vallar. Tillgång till brunnsvatten, Viss tillsyn då boningshus ligger på markerna. Stängsel behöver ses över och förbättras.

2023

Karin Gardefeldt

Skicka e-post till Karin Gardefeldt 0702992094

Örebro

1 ha

Blandskog, mycket sly. Delvis stängslat och gränsar till sjö. Vatten, el och tillsyn finns.

2023

Max Gunnarsson

Skicka e-post till Max Gunnarsson

0738185209

Svartå (Degerfors kommun)

3,9 hektar

Hage med äng, skog/dunge i anslutning till sjön Storbjörken. Hagen har staket (ej el). Daglig tillsyn är inga problem.

2023

Oscar Larsson

Skicka e-post till Oscar Larsson

070-2991074

Tåje Fellingsbro 1,5 hektar.

Åkermark, en del sly. Saknar stängsel i dagsläget.

2023

Håkan Gransten

Skicka e-post till Håkan Gransten

070-254 96 16

Tingstorp, Ervalla

2 hektar

Åkermark

2023

Mette Marqvardsen

Skicka e-post till Mette Marqvardsen 0722346225 sms

Glanshammar (Rinkaby)

Ängsmark. El stängsel finns men måste fixas till. Vatten finns. Önskar hästar men kan även ha får men då måste får stängsel ordnas.

2023

Joakim Bergström

Skicka e-post till Joakim Bergström

073-8439315

Nora Golfbana

2,5 hektar

Hägn under uppförande i anslutning till Nora Golfbana. Anpassas efter djurägares önskemål.

2022

Per Hofstedt

Skicka e-post till Per Hofstedt

0738180834

Östernärke

1 tunnland

Äng, brunnsvatten.

2022

Nils Jonsén-Skanebo

Skicka e-post till Nils Jonsén-Skanebo

0709686483

Kumla

1,5 hektar.

Åkermark som för tillfället inte brukas. Är stängslat, tillgång till vatten finns och tillsyn kan ordnas då det ligger i anslutning till bostad.

2022

Marketta Jaala

Skicka e-post till Marketta Jaala

0707986775

Magria, Lekeberg.

1,5 hektar.

Vatten, viss tillsyn.

2022

Sofi Westin

Skicka e-post till Sofi Westin

0708685482

Glanshammar.

1 hektar.

Lätt att stängsla. Tillsyn möjlig

2022

Helena Ekwall

Skicka e-post till Helena Ekwall

0735703486

Lekeberg.

1,5 hektar.

Mestadels äng/blandskog,inget stängsel uppsatt. El enligt överenskommelse, vatten och tillsyn.

2022

Mirja Lindeborg

Skicka e-post till Mirja Lindeborg

0707193636

Hjulåsen Garphyttan.

2-3 hektar.

Kuperad ängsmark med träddungar, lämplig för lättfödda ponnyer/hästar. Elstängsel, daglig tillsyn, vatten.

2022

Gustaf Söderfeldt

Skicka e-post till Gustaf Söderfeldt

0767774575

Askersund / Åmmeberg.

4-5 hektar.

Inte stängslat. Vatten och el finns.

2022

Sanna Porter Öhman

Skicka e-post till Sanna Porter Öhman

0761744667

Grythyttan

2 hektar.

Vargstängsel, hagar runt huset där jag bor så tillsyn jämt, egen brunn, gammalt hygge med en del mindre träd kvar, ej odlat bete.

2022

Helena Karlsson

Skicka e-post till Helena Karlsson

0725170192

Hallsberg, Samsala.

1 hektar

Avverkad skogsmark, mycket sly. Inget staket eller vatten i anslutning men tillsyn går att ordna.

2022

Ulf Domargård

Skicka e-post till Ulf Domargård Länk till annan webbplats.

0705393964

Hidinge

2 hektar

Stängsel och vatten finns

2022

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss