Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rone Änggårde - Lejsto rojr

Foto: Ilse Hammarström

Foto: Ilse Hammarström

Här kan du vandra längs den markerad kulturstigen genom ett historiskt landskap med husgrunder från järnåldern och gravar från bronsåldern.

I änget finns lämningar från både brons- och järnåldern. Det stora röset, Lejstu rojr, är från den äldre bronsåldern (ca 1800-1100 f.Kr.). Det är 4 meter högt och 40 meter i diameter.

Rösena är gravplatser som ofta använts under lång tid och som fungerat som gravplats åt flera personer. De mäktiga rösena anlades ofta i utkanten av markerna och funderade på så vis även som en revirmarkering. Under bronsåldern såg landskapet här vid Änggårde annorlunda ut, det kan kanske behövas lite fantasi, men kan du föreställa dig att rösen då låg längs med kustlinjen?

Husgrund Foto: Åsa Englund

Under järnåldern, och ungefär fram till 500-talet, fanns här två gårdar. I främre delen av änget finns husgrunder efter fem hus och rester av stenvastar (stengärdsgårdar). Stenvastarna hägnade in åkrarna och odlingarna för att hindra att djuren skulle äta upp dem. Djuren strövade ofta fritt utanför hängnaderna.

Bortom Lejstu rojr leder en forntida stenkantad väg ner till ett gravfält. Här finns en något ovanlig grav av stora, resta gråstenar.

Illustration järnåldersgård. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration hur en järnåldersgård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en tilltagen, grusad, parkering som rymmer ca 10 bilar.
  • Den markerade kulturstigen är ca 1,5 km lång. Stigen är något ojämn.
  • Vid parkeringen finns informationsskylt och folder till kulturstigen. Pdf, 3.1 MB.
  • För att vandra stigen behöver stätta passeras och det betar lamm i hagen. Mata, klappa eller gå inte nära djuren.
  • Området ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Lämningarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Rone

Karaktär: Husgrundsområde

Markägare: Privat

Skyddsform: Lämningarna skyddas som fornlämningar

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 146 mot Hemse fortsätt mot Rone och Ronehamn. Efter ca 3,5 km efter Rone kyrka, på vägen mot Ronehamn, sitter en hänvisningsskylt mot Lejsturör.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss