Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lärbro Bjärsgravfältet

Ås Bjersgravfältet

Foto: Kristin Löfstrand

Området är en vacker naturskön plats med flertalet lämningar från forntida gravar, vissa mer tydliga än andra. Hur många kan du se?

Detta järnåldersgravfält ligger på en grusås som troligtvis gett namnet på platsen. Bjärs betyder nämligen berg eller höjd. Åsen har kanske inte en hisnande resning men ger ändå en vid utsikt över landskapets gårdar och åkrar. Du kan faktiskt se ända bort till Lärbro kyrka.

Vi vet inte med säkerhet var människorna som ligger begravda här har bott, men deras gårdar låg förmodligen i närheten.

Under järnåldern var gravfältet mycket större än vad det är idag. Många gravar har under årens lopp försvunnit genom att man tagit grus från backen. Idag finns ungefär 200 gravar kvar, de flesta runda stensättningar av varierande storlek. Tittar du noggrant kan du se några kantställda hällar som sticker upp. De är väggar till de stenkistor som man lade ner den som skulle begravas i.

Under järnåldern begravdes man antingen bränd eller obränd. Med sig i graven fick den döde i regel olika slags gravgåvor. Vanligt förekommande gåvor i kvinnogravar är bronsspännen, glaspärlor i olika färger, kammar av ben, nycklar, knivar och lerkärl med mat och dryck. I mansgravar är redskap, vapen, yxor, svärd, knivar, eldstål, brynen och bronsspännen vanligt förekommande.

lämning grav

Foto: Kristin Löfstrand

Bra att veta för dig som är besökare:

  • För att komma till lämningarna behöver stätta passeras. Informationsskylten kan dock läsas från parkeringen. Terrängen är något kuperad och det finns ingen markerad stig att följa.
  • Marken är privatägd och det betar djur i hagen. Tänk på att visa hänsyn och inte skräpa ner.
  • Gravfältet ligger precis invid landsväg 147. Det finns ingen utmärkt parkering, det går dock bra att parkera vid informationsskylten. Det ryms ca 2-3 bilar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gravarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Det är förbjudet att klättra på ruinen.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Socken: Lärbro

Karaktär: Gravfält Järnålder

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 147 mot Slite fortsätt på väg 147 ca 7 km norr om Slite. Gravfältet ligger på vänster sida vid den blå skylten med kringlan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss