Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Levide Solsänget

Solsänget

Solsänget Foto: Katarina Amér

Förutom de lämningar som finns från förhistorisk tid kan du här ta del av kulturarvet i form av den traditionella skötseln av änget. Änget lämpar sig dessutom perfekt för picknick!

Solsänget

I änget, som fortfarande sköts på traditionellt vis med slåtter och fagning, finns åtta husgrunder. Husgrunderna är troligtvis från tiden omkring 500 e.Kr. och av de rester som finns kvar av stensträngar tror man att det har varit tre olika gårdar med 3-5 hus vardera. Gårdarnas marker och åkrar omgärdades av stenhägnader (vastar), som ännu delvis är synliga. Hägnaderna höll djuren borta från värdefull mark och bildade fägator ut till betet i skogen, där djuren strövade fritt.

Idag är det odlad mark men när gårdarna var aktiva låg sjöar och myrar i både norr och söder.

Natur och kulturstig

Området ligger inom naturreservatet Bosarve lövskog. Genom naturreservatet leder en drygt 2 kilometer långa natur- och kulturstig genom området, "Solsvängen".

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Levide/Sproge
Karaktär: Husgrundsområde, änge
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning, naturreservat
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Karta

Kontakt