Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Levide Solsänget

Solsänget

Solsänget Foto: Katarina Amér

Solsänget sköts på traditionellt vis med slåtter och fagning, det likväl som husgrunderna och stensträngarna i området är olika exempel på vårt kulturarv. En vacker plats, perfekt för picknick!

Solsänget

Husgrunderna är troligtvis från tiden omkring 500 e.Kr. Av de rester som finns kvar av stensträngar tror man att det har varit tre olika gårdar med 3-5 hus vardera. Gårdarnas marker och åkrar omgärdades av stenhägnader (vastar), som ännu delvis är synliga. Hägnaderna höll djuren borta från värdefull mark och bildade fägator ut till betet i skogen, där djuren strövade fritt.

Idag är det odlad mark men när gårdarna var aktiva låg sjöar och myrar i både norr och söder.

Natur- och kulturstig

Området ligger inom naturreservatet Bosarve lövskog. Genom naturreservatet leder en drygt 2 kilometer långa natur- och kulturstig genom området, "Solsvängen".

I änget finns en kortare kulturstig, med tillhörande folder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Fornlämningarna skyddas enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Solsänget är en del av naturreservatet Bosarve lövskog.

Mer information om naturreservatet och dess föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Levide/Sproge

Karaktär: Husgrundsområde, änge

Fastighetsägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 140 till Sproge, följ skyltning mot Bosarve vid Sproge kyrka, därefter skyltning mot Solsänget.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss