Ardre Gunnfjauns kapell

Gunnfjauns kapell Foto: Åsa Englund

Enligt sägnen ska Tjelvars barnbarn, Gunnfjaun, låtit uppföra denna kyrka som gudstjänstlokal vid den medeltida marknadsplats som funnits på Kaupungsklint strax öster om ruinen.

Masverk

Masverk Foto: Alicia Bristulf

Det bevarade fönstret och de bevarade portaldetaljerna tyder på att kapellet uppfördes under 1300-talets mitt.

Kyrkoruinen är ca 21x11 meter, med ett näst intill kvadratiskt kor i öster med murverk bevarade upp till 4,5 meters höjd. I väst är murverket något lägre, 2,5 meter högt.

Här finns i korets murverk ett bevarat masverk från korfönstret. I norrmurens östra del finns en muröppning, överbyggd med ett stickbågeformat valv. Två portalöverstycken, båda huggna i ett kalkstensblock, finns bevarade om än nertagna. De finns att se uppställda mot ruinens murverk.

Protal

Portal Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som är besökare

  • Marken är privatägd, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp
  • Ruinen är väl synlig från den allmänna vägen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Information

Socken: Ardre
Karaktär: Medeltida ruin
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Besöksplatser i närheten

Kontakt