Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Boge Tjelvars grav och Tjälder fornborg

Skeppssättning

Skeppssättning Foto: Kristin Löfstrand

Det är många som besöker Tjelvars grav. Tjelvar var nämligen, enligt Gutasagan, den första människan på Gotland. Sägnen berättar att han bodde vid Tjelders i Boge och att han ligger begravd i en skeppssättning inte långt därifrån.

Tjelvar

”Gotland fann först en man som hette Tjelvar. Då var Gotland så förtrollat, att det om dagarna sjönk och om nätterna stod uppe. Men denna man bar först eld till landet och sedan sjönk det aldrig”. Så börjar den gamla Gutasagan, som nedtecknades någon gång på 1200-talet.

När de första människorna kom till Gotland vet man inte. Det äldsta skelett som hittills påträffats är efter en man som levde här för cirka 8 000 år sedan.

När Tjelvar kom till ön bar han eld till landet berättar sagan. Säkert har folk i alla tider utfört ceremonier vid landtagningar. Genom de isländska sagorna vet vi att man under vikingatiden använde eld för att begränsa ett landområde. Ingen fick ta ett större område än han tillsammans med sina män kunde bränna av på en dag.

Tjelvars grav

Tjelvars grav är en skeppssättning. Under senare delen av bronsåldern, cirka 1100 – 500 f. Kr. började man bygga gravar i form av skepp med relingar av uppresta stenar. På Gotland finns cirka 350 sådana gravar. I de flesta fall påträffas endast en grav i varje skeppssättning.

Ofta ligger flera skeppssättningar intill varandra. Ibland är de till och med ihopbyggda med gemensamma stenar i för eller akter. Skeppens längd kan variera. Tjelvars grav är 18 meter lång och 5 meter bred med relingsstenar som avtar i höjd mot skeppets mitt. Inuti är skeppet fyllt av sten likt ett påbyggt båtdäck. Vid en undersökning på 1930-talet fann man en plundrad kista av stenhällar med brända ben och några krukskärvor.

Illustration av fornborg

Illustration av fornborg. Illustration gjord av Ulla Sjöswärd

Tjälder Fornborg

Klintarna på var sida om denna väg har en gång fungerat som fornborgar. På klintborgar, likt fornborgarna vid Tjälder, har lättillgängliga ställen förstärkts med murar. Murar och vallar kan ha krönts av träpalissader likt illustrationen ovan.

När fornborgen vid Tjälder var aktiv låg en sjö i norra änden, Mästermyr, som idag är uppodlad. Vid sjöns södra ände låg det stora bronsåldersröset Majster rojr. Förbi fornborgarna gick förr en väg mot Gane i Bäl. Man tror att vägen kan härstamma från bronsåldern, eftersom att den passerar många fornlämningar från den tiden.

Bra att veta för dig som besökare

  • Grusvägen ner till graven är gropig.
  • Informationsskylt finns i anslutning till parkering.
  • Lämningen ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn när du vistas på platsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Boge

Karaktär: Skeppssättning

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 147 från Visby till Boge, ta av mot Åminne och följ denna väg cirka 1 mil fram till skyltad avtagsväg mot Tjelvars grav.

Cykel: Gotlandsleden passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss