Vamlingbo Bottarvegården

Mangårdsbyggnaden Bottarvegården Foto: Tor Sundberg

Mangårdsbyggnaden Bottarvegården Foto: Tor Sundberg

Här kan du ströva omkring i en historisk oas med välbevarade interiörer likväl som gårdsbebyggelse. Manbyggnadens om står här idag byggdes 1844. innan dess fanns här en mindre gård.

Med manbyggnadens flistak och ladugårdsbyggnadens agtäckta tak är Bottarvegården ett gott exempel på en 1700-1800-talsgård på södra Gotland.

Mangårdsbyggnaden

Mangårdsbyggnaden är byggd under mitten av 1800-talet och är en av Gotlands bäst bevarade bostadshus från denna tid, såväl exteriört som interiört. Det är en parstuga i två våningar. Om du tittar på bilden ovan ser du bakbygget, den grå lägre delen av huset, som är husets äldsta del.

Byggnaden har ett flackt takfall med kalkstensflis och spritputsade fasader. Notera fasadens symmetri som förstärks och markeras av den mittplacerade sandstensportalen.

Interiört har byggnaden en traditionell planlösning för en parstuga med en farstu i mitten, en bakomliggande kammare, vardagsstuga i södra delen och sal i norra delen. Andra våningen har förutom vindsutrymme, även en brudkammare. Tapeten som ännu finns kvar i brudkammaren kan vara en av Gotlands äldsta tapeter. På nedre plan är väggarna genomgående målade, med bröstning av målat lumppapper och golvet utgörs av kilsågade bräder.

Gårdsbebyggelsen

Gårdsområdet har en dokumenterad historia sedan 1800-talet. Gårdsytan har en traditionell gårdsbild, uppdelad i lillgård med manbyggnad och storgård med ekonomibyggnader. Trädgården är en typisk enkel 1800-talsträdgård med mittgång som leder till manbyggnaden. Lillgården avgränsas av en stenmur och av bandtun.

Ladugården med tröskverk är uppförd kring 1890 och ersatte då en äldre uthuslänga. Efter branden 1985 blev endast murverken kvar. Ladugården byggdes upp igen åren efter branden i samma skala och med samma placering, som bidrar till en traditionell och tydlig inramning av gården. Det agtäckta ladugårdstaket är ett av Gotlands största agtäckta tak.

Bra att veta för dig som besökare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Gården skyddas som byggnadseminne enligt 3 kap kulturmiljölagen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Vamlingbo

Karaktär: Museigård

Ägare: Hoburgs hembygdsförening

Skyddsform: Byggnadsminne

 

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 142 mot Vamlingbo, ca 5 km söder om Burgsvik ligger museigården, synlig från vägen, på höger sida.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss