Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hellvi S:t Olofs kapell

Kapell

Kapellet Foto: Kristin Löfstrand

S:t Olofsholm sägs vara den plats där Kristendomen kom till Gotland. Det ska ha varit när denn norske kungen Olof Haraldsson, landsteg här vid S:t Olofsholm år 1029.

Protalsten

Foto: Kristin Löfstrand

Enligt sägnen lät flera högt uppsatta gutar döpa sig i "Sankt Oles vaskefat" som var en fördjupning i en rauk sydväst om kapellet.

Det sägs att det var här Gotlands första kyrka byggdes i början av 1200-talet, ett litet kapell av trä som sedan ersattes med en kyrka av sten. Rester av kyrkans västra mur finns inbyggd i den nuvarande byggnaden. Byggnadens som vi ser idag byggdes 1835 som ett magasin, men används som kapell.

Under medeltiden vallfärdade många gotlänningar till S:t Olofsholm, särskilt den 29 juli då S:t Olofsmässan ägde rum. S:t Olof var gotlänningarnas speciella skyddshelgon.

Under 1600-talet började platsen användas för att exportera kalk och kalksten. Kalken var av god kvalité. Den första kalkugnen i socknen byggdes. Kalkbränningen pågick till 1860. Därefter skeppades enbart kalksten härifrån. Under 1900-talets första hälft bröts här stora mängder sten. Då fanns det en hamn och en brygga med en så kallad kettingbana. Stenbrytningen flyttades senare till Storugns.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Från parkeringen till ruinen är det ca 200m promenad på jämnt underlag. Informationsskyltarna är placerade vid parkeringen.
  • För information om kapellets öppettider hänvisar vi till Hellvi sockenförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Området ingår i naturreservatet S:t Olofsholm.

Information om naturreservatet och dess föreskrifter. Öppnas i nytt fönster.


Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Hellvi

Karaktär:Medeltida ruin

Fastighetsägare: Föreningen Gotlands fornvänner

Skyddsform: Fornlämning, naturreservat

För mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby - kör väg 148 mot Lärbro. Vid Lärbro följ skyltar mot Hellvi.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss