Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alskog Visne ängar

Foto: Åsa Englund

Här vid Visne ängar finns flera lämningar av husgrunder, gravar och vastar. Promenera längs kulturstigen, använd fantasin, kliv bakåt i historien och föreställ dig hur området kan ha sett ut med gårdsbebyggelse, åkermark, den gamla vägen och en sjö.

Husgrund Foto: Åsa Englund

De äldsta husgrunderna på Gotland är ungefär 2000 år gamla. Det finns cirka 1800 sådana runt om på ön. I regel ligger husen nära betesmarken och vattensamlingar eller insjöar. Husen kunde ha metertjocka murar och var ofta avdelade så att både människor och djur kunde bo i dem.

Gårdarna vid Visne ängar

Vid Visne ängar har det funnits fyra gårdar under järnåldern och av dem finns cirka tio husgrunder kvar. Men hur såg egentligen husen ut?

Av de husgrunder som finns här kan man uttolka att de kraftiga stengrunderna utgjort underlag för höga takkonstruktioner som stöttats inuti av stolpar. Taktäckningen kan ha utgjorts av torv, vass eller ag. Vid Lojsta slott kan du se hur ett sådant hus kunde se ut. 

Ag är ett halvgräs som växer på gotländska myrar. Att använda ag som takmaterial har en lång tradition på Gotland. Länsstyrelsen lämnar årligen bidrag till omryftning och taktäckning för att bibehålla traditionen och kunskapen om materialet. 

Illustration Ulla Sjöswärd

Illustration av hur en gård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Marken vid Visne ängar

Här finns också rester av åkrar och andra lämningar från jordbruk. Man odlade korn, vete och råg. Den värdefulla marken med säd hägnades in med stenhägnader, vastar, medan korna, svinen, fåren och de andra djuren gick fritt. Det finns även rester av fägator från husen som ledde djuren till betet i skogen. Lämningarna av dessa vastar, som finns på flera stället på Gotland, är viktiga för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om hur gårdarna kan ha sett ut.

Öster om husen låg en långsträckt myr, en våtmark, som nu är torrlagd och uppodlad. Från den rinner en bäck. Där kan du se en sten med sliprännor i, där man enligt folktron slipade sina svärd. Varje gård hade sitt eget gravfält och ett sådant ligger söder om bäcken. I närheten finns också ett gammalt stenbrott.

Sten med sliprännor

Sten med sliprännor Foto: Katarina Amér

Bra att veta för dig som besökare

  • Till kulturstigen finns en vägledning Pdf, 1.7 MB.. Det tar cirka 1 timme att gå stigen.
  • Kulturstigen går genom beteshagar med nötkreatur och stättor behöver passeras.
  • Marken ägs privat, tänk på att visa hänsyn och att inte skräpa ner.
  • Vid parkeringen finns lämningar som nås utan att stätta behöver passeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Alskog

Karaktär: Husgrunder, kulturstig

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 143 mot Ljugarn. Sväng höger in på väg 144 mot Lye och Alskog. Efter ca 2,5 km sväng höger mot Anningåkre och följ sedan skyltning mot Visnar Ängar. På motsatt sida skylten och stätta finns parkering.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss