Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lärbro Barläst

Sexkantig kalkugn i sten bredvid kalkugnsruin i sten

Den framträdande sexkantiga kalkugnen från 1882. Till vänster skymtar den bevarade kalkladan, till höger syns ruin av en annan kalkugnslada. Foto: Länsstyrelsen Gotlands län.

Barläst ligger på en skogsklädd udde vid stranden av
Vägumeviken. Här kan du uppleva en historisk kalkindustrimiljö som varit föregångare till den moderna kalkindustrin, Cementa, som ligger på andra sidan viken.

Barläst är en plats där man från 1700-talet fram till år 1907 skeppade ut kalk. Det var en betydelsefull hamn för kalkens export.

Med hjälp av oxar och hästar fraktades kalksten från hit från kalkbrottet i Hide. I ugnarna ovanför hamnen brändes stenen. Den äldsta ugnen är troligen från tidigt 1700-tal och den sexkantiga byggdes år 1882.

Upp till krönen på ugnarna gick en lång träbrygga som man kunde dra upp stenvagnarna på. När den ena vagnen lastad med ved och sten drogs upp, gled den andra tomma vagnen ner. Ett 6 meter högt tramphjul som drevs av människor som gick två och två i bredd gjorde detta möjligt.

Kalken förvarades i kalklador, här släcktes kalken dvs. man hällde på vatten för att få den brända stenen att bli ett pulver. Kalken packades i tunnor och lastades för att sedan exporteras till olika hamnar i Östersjön. Båtarna som lade till här för att lasta kalk tippade sin barlast i vattnet utanför hamnen – så har platsen fått sitt namn. Barlast är alltså den extra vikt man har i ett olastat fartyg för att båten ska ligga lika högt över vattenytan som när det är lastat.

Vid Barläst fanns det möjlighet att reparera och bygga mindre fartyg. En baskista för böjning av träet finns kvar från den tiden. Baskistan är en långsmal byggnad där träet kunde ångas och bli mjukt så det kunde böjas till den form man ville ha.

Baskista Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Baskista Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en rymlig parkering. Informationsskylt sitter i anslutning till parkeringen.
  • Från parkeringen till kalkugnarna är det knappt 100m att gå längs grusväg.
  • Området ägs av Lärbro Hembygdsförening.
  • Tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Kalkugnarna skyddas som fornlämning enligt kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap.

Det är förbjudet att klättra på ruinen.

Enligt kulturmiljölagen krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över, ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Lärbro

Karaktär: Kalkstensindustri

Ägare: Lärbro Hembygdsförening

Skyddsform: Kalkugnarna skyddas som fornlämningar


Mer information om fornlämningarna i Fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 148 till Lärbro, tagav mot Vägume och fortsätt därifrån till Barläst.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss