Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Burs Stavars hus

Stavars hus

Stavars hus Foto: Katarina Amér

Stavars hus är Gotlands största järnåldershusgrund. Om huset tillhört Stavar låter vi vara osagt. Men sägnen får leva vidare.

Sägnen om Stavar den store

Enligt sägnen var Stavar en mäktig vikingahövding. En dag blev han och hans män angripna av norska vikingar ute till havs. De hann rädda sig in till Stavars gård ovanför Bandelundaviken. Där grävde Stavar ner en stor skatt intill Häffinds brya (ett öppet vattenhål).

Norrmännen hade gått iland lite längre söderut. De anföll gården och Stavar och alla hans män dog. Skatten blev kvar i jorden, men historien om den levde vidare.

Flera hundra år senare var en bonde från Häffinds på väg hem sent en kväll efter en fest i granngården. Plötsligt dök en stor täckt vagn förspänd med svarta hästar upp framför honom. I vagnen satt en gammal man som erbjöd honom skjuts. Mannen sa att han var Stavar den store, men att han nu var så gammal och trött att han erbjöd Häffindsbonden sin skatt.

Innan bonden hann svara for vagnen iväg upp över trädtopparna mot Bandelunda, där Stavar visade sin skatt. Det var ett helt lass med silver och guld. Den skräckslagne bonden vågade inte ta emot gåvan. Bara några få silvermynt tog han med sig. Väl hemkommen hade han svårt att få någon att tro på sitt äventyr. Men när han visade silvermynten, blev det fart. Husfolket gav sig ut med spadar och hackor för att gräva upp skatten. Men det var omöjligt att återfinna den.

Enligt sägnen blev bonden ”vurmig” av att leta efter skatten och dog ganska snart.

Den här sägnen finns i flera olika varianter. I en av dem lovar Stavar att bondens barnbarns barn ska få skatten i stället.

År 1975 levde en skolklass järnåldersliv i närheten av Stavars hus. Då fann de alldeles i närheten av Häffinds brya en silverskatt från vikingatid. Kanske inte ett helt hästlass, men nästan 1500 arabiska silvermynt från 900-talet var det och från Stavar den stores tid! Så även om barnen inte var Häffindsbondens barnbarns barn så var det i alla fall barn som hittade skatten och fick ersättning för den. Stavars skatt kan du idag se inne i Skattkammaren på Länsmuseet.

Illustration över hur gården kan ha sett ut

Illustration över hur gården kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Stavars hus

Som bilden ovan visar har vägen kantats av stenmurar eller vastar, som de kallas här på södra delen av ön. Ordentliga stängsel längs fägatorna var livsviktiga. Utan dem skulle djuren ha ätit upp allt, både sitt eget vinterfoder som växte i ängarna och människornas föda ute på åkrarna. Skulle det hända, fick alla på gården svälta.

Morgon och kväll föstes boskapen fram och åter på denna väg till betet i skogen. Redan under järnåldern fanns det sådana här fägator. I skogen betade djur från olika gårdar och där fanns inga stängsel. Därför måste djuren ses efter och vallas hela dagarna. Det var ofta barnens arbete.

Husgrunden som kallas Stavars hus är över 60 meter och Gotlands största. Den undersöktes av arkeologer på 1930-talet. Den dateras till äldre järnålder, alltså långt före Stavars tid. Huset hade två rum, varav det i norr var en dagligstuga. Vid härden fann man många fynd, bland annat kvarnar, sländtrissor, vävtyngder, lersilar och bitar av lerkärl. I ett hörn hade någon sysslat med järnhantverk, för där låg smältavfall, slagg och järnföremål. Där fanns också många fynd av textilredskap och hushållskeramik. Man hade också sysslat med järnsmide i huset. I en skräphög utanför huset hittade arkeologerna bitar av glas och keramik. Under husets golv fann man ytterligare två husgrunder, den ena äldre än den andra. 

Väg

Fägata, observera vastarna som kantar vägen. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Parkering finns vid Stavgard. För vidare information om Stavgard hänvisar vi till www.stavgard.se
  • Från parkeringen till Stavars hus är det ca 650 meter. För att komma till lämningen behöver stätta passeras.
  • Stigen till Stavars hus går genom beteshagar och skog. Det betar djur i hagarna.
  • Lämningen ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn när du vistas på platsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Socken: Burs

Karaktär: Husgrund, fägata

Markägare: Privat

Skyddsform: Fornlämning

Mer information i RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Bil: från Visby - kör väg 143 mot Roma. Sväng mot Lye. I Lye, tag väg 144 höger mot Stånga. Tag vänster mot Burs, sedan Närshamn, Häffinds/Vanges och sväng in vid Stavgard. Fornlämningen ligger på höger sida ett par hundra meter innan Stavgard.

Cykel: Gotlandsleden passerar i närheten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss