Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lojsta Haid

Föl Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Varför heter det hed, om det är en skog? Och vaddå bagge? Är det inte hästar som betar på heden?

Här på Gotland kallas skogsmark och outnyttjad mark ibland för haid eller hajd, vilket har "översatts" till svenska och då blivit hed, som egentligen inte riktigt är samma sak. Många väntar sig ett kargt och eländigt område med svag växtlighet. Istället är Lojsta haid en skogen som ger mycket bra skydd och fullt tillräckligt bete till de små russen.

Hästarna heter russbaggar och inte russ, russ betyder bara häst. Russbaggar är just de små ponnyerna som betar här på Lojsta haid och som kanske är mer allmänt kända under namnet gotlandsruss.

Hästhållning på Lojsta haid

På Lojsta haid får djuren beta vilt i sin ursprungliga miljö under så naturliga förutsättningar som möjligt. Flocken som betar där idag härstammar från sex ursprungsston födda sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Samtliga medlemmar i dagens flock kan härstammas till dessa sex ursprungsston. Avelsarbetet på Lojsta hed har som primärt mål att bevara dessa stostammar för framtiden.

För att ha kontroll på aveln och undvika inavel används en hingst åt gången. Hingsten släpps till flocken i början av sommaren och får vistas med flocken till september. I november flyttar de föl som sålts och några stoföl släpps tillbaka och får leva resten av sina liv i det fira, på samma sätt som deras förfäder gjort sedan urminnes tider.

Flocken består av ca 50 ston, varje vår föds ca 30 föl och det betar då ca 80 djur i området.

Från början, under tidigt 1900-tal var området på ca 100 ha. Markerna har därefter utökats och är idag 650 ha. Hushållningssällskapet Gotland fick möjlighet att förvärva mark från domänverket för att möjliggöra fortsatt hästhållning. Idag är området uppdelat i tre olika områden: vinterhagen, sommarhagen och hösthagen.

Ett unikt kulturarv

Att den uråldriga avelsmetoden med djur ”på skogen” lever kvar in i modern tid är unikt, inte bara i Sverige utan även i ett större perspektiv, det är en påminnelse om hur hästar faktiskt är skapta att leva – i flock och i frihet, under bar himmel.


Flocken är, förutom ett unikt kulturarv, en oersättlig genbank för gotlandsrussen som ras. Rasen har EU klassats som utrotningshotad.

 

Bra att veta för dig som besökare

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Socken: Lojsta

Karaktär: Hästhållning

Ägare: Privat, Hushållningssällskapet

Hitta hit

Från Visby - kör till Klinte och fortsätt på väg 141 söderut, följ skyltning mot Lojsta/ Russpark.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss