Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norrlanda Fornstuga

Välkommen till Norrlanda fornstuga! Foto: Åsa Englund

Vid Norrlanda fornstuga kan du uppleva en 1700-talsgård och hur vardagslivet kan ha sett ut.

Norrlanda fornstuga skapades av familjen Larsson från Burs i Norrlanda. Gustav Larsson har i bild och skrift skildrat sin landsbygd och dess människor. Vid Norrlanda fornstuga har äldre bebyggelse samlats och visar en bondgård från 1700-talet med boningshus, ladugård olika bodar. Byggnaderna är uppförda i traditionell, och för tiden typisk skiftesverksteknik, s.k. bulhus. Några av byggnaderna har agtäckta tak. Föremålen här berättar om människornas liv på gården och hur vardagen kan ha sett ut.

Gårdens flera bodar, torkbastu, smedja, tjärbod, redskapsbod och slåtterbod visar på det mångsyssleri som fanns på gårdarna vid den här tiden.  

Traditionen att använda ag som taktäckning sträcker sig tillbaka till järnåldern och än i dag är traditionen levande på Gotland.

Norrlanda fornstuga Foto: Åsa Englund

Bra att veta för dig som besökare

  • Norrlanda fornstuga drivs som museum. För mer information om museet och öppettider hänvisas till Stiftelsen Norrlanda fornstuga.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Socken: Norrlanda

Karaktär: Museum

Skyddsform: Skyddas inte som byggnadsminne eller fornlämning

Fastighetsägare: Stiftelsen Norrlanda Fornstuga

Hitta hit

Från Visby: Kör väg 143 mot Roma. Tag av mot Dalhem vid Roma Kyrka. Tag av mot Kräklingbo och tag sedan av mot Ganthem. Fortsätt mot Norrlanda och följ skyltning mot Norrlanda Fornstuga.

Karta

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss